PRIZNANJA GRADA – IVANA ŠALARIJA DOSAD SE NITKO NIJE SJETIO

Grad Mursko Središće raspisao je javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja. Poziv donosimo u prilogu pa nećemo nabrajati koje to sve počasti Grad dijeli i koje uvjete predloženi kandidati moraju zadovoljavati.

Kažimo samo to da su do sada ta priznanja dobivali mnogi građani, udruge i poduzeća. Neki zaslužni nisu ih dobili jer ih nitko nije ni predložio. Kada pogledamo spisak nagrađenih proteklih godina ne možemo se oteti dojmu da se neki ljudi nisu zaslužili naći na njemu, dok se drugi uporno i dosljedno ignoriraju, bez obzira koliko dobroga učinili za naš grad.

Jedan od njih svakako je i gospodin Ivan Šalari. Danas je to starac u kasnim osamdesetim godinama koji živi sam, jedva se kreće, a njegov dom bio je u više navrata opljačkan te mu je pokradena sva teško stečena ušteđevina. Zaboravljen je i ostavljen od svih, ali ne i od Muralista.

Gospodin Šalari svojim je radom i djelovanjem zadužio Mursko Središće. Mnogi ne znaju da je upravo on tvorac idejnog rješenja grba i zastave našeg grada kao i zastave naše župe. Godinama je bio aktivan u KUD-u Mura, osnivač i član likovne sekcije, a i sam je kako voli reći „naivni slikar“ iza kojeg je nekoliko samostalnih i zajedničkih izložbi i stotine slika sa tematikom nekadašnjeg života u našem kraju. Osim toga on je i povjesničar – amater kao i arheolog – amater. Mnoge stvari koje se tiču povijesti našeg mjesta nalaze se kod njega i na svu sreću lopove nisu zanimale. Jedan od najstarijih eksponata u muzeju Međimurja u Čakovcu upravo je on pronašao i predao njima na čuvanje. Također obnovio je i spasio od propadanja nekoliko sakralnih objekata kao i oltar naše crkve.

Kada bi pisali o gospodinu Šalariju sve, trebalo bi nam puno vremena i prostora jer je njegova biografija izuzetna i neponovljiva. Da li će ga se ovom prilikom netko sjetiti i predložiti za neko priznanje ostaje da vidimo ili će ga opet dobiti pojedinci zreli za lustraciju ili poduzeća koja su odgovorna za onečišćenje okoliša i zagađivanje rijeke Mure.     (R. Tomanić) 

 

  Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja

Grada Mursko Središće.

 

Gradsko vijeće Mursko Središće na svojoj 4. sjednici održanoj dana 03.12.2013. godine                        usvaja zaključak o objavljivanju

JAVNOG POZIVA

za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Mursko Središće

 

Sukladno članku 7. Statuta Grada Mursko Središće Gradsko vijeće dodjeljuje javna priznanja „za iznimna dostignuća i doprinose od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada Mursko Središće, a poglavito za naročite uspjehe u unaprijeđivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene“.

 

Javna priznanja Grada Mursko Središće su:

  1. Počasni građanin Grada Mursko Središće
  2. Nagrada Grada Mursko Središće za životno djelo
  3. Nagrada Grada Mursko Središće
  4. Zahvalnica Grada Mursko Središće

 

Kriteriji za dodjelu Priznanja Grada Mursko Središće su slijedeći:

-vrhunski rezultati postignuti na teorijskom i praktičnom radu na pojedinom području,

-uživanje ugleda uzornog stručnjaka i djelatnika, odnosno uzornog poduzeća, ustanove, udruge građana i druge pravne osobe.

Inicijativa za dodjelu javnih priznanja podnosi se gradonačelniku.

Inicijativa mora biti obrazložena pisano i mora sadržavati:

          podatke o podnositelju poticaja,

          životopis osobe, odnosno podatke o pravnoj osobi koja se predlaže za priznanje,

          obrazloženje zasluga  zbog kojih se predlaže dodjela priznanja,

          odgovarajuća dokumentacija.

Prijedlog odabira gradonačelnik podnosi Povjerenstvu za dodjelu priznanja, a ono Gradskom vijeću.

Prijedlozi se upućuju u pisanom obliku na adresu GRAD MURSKO SREDIŠĆE, GRADSKO VIJEĆE-Odbor za dodjelu javnih priznanja, Trg bana Jelačića 10, najkasnije do 10.02.2014. godine.

Odluku o dodjeli javnih priznanja donijet će Gradsko vijeće na svojoj sjednici, a priznanja će biti uručena na svečanoj sjednici Gradskog vijeća u povodu Dana Grada Mursko Središće.

 

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

 

mr.sci. Miljenko Cmrečak, dr.med.vet.