Privatizacija i uništavanje zdravstvenog sustava – za koga i čiji interes?

Nekoliko godina, a vrlo intenzivno više mjeseci, upozoravamo vladajuće, mi iz oporbe i strukovne udruge, na stanje u zdravstvu. Kadrovski smo devastirani. Podaci od prije nekoliko mjeseci kažu: u primarnoj zdravstvenoj zaštiti nedostaje nam 257 obiteljskih liječnika, 110 ginekologa, 90 pedijatara. Stanje je iz dana u dan sve gore jer oko 780 liječnika kroz par godina odlazi u mirovinu, a nema dovoljno mlađih koji bi ih zamijenili. Tko će nas liječiti?

Sve ovo što govorimo potkrepljuje nedavno Izvješće Državnog ureda za reviziju, na temu „Dostupnost obiteljske (opće) medicine, zaštite zdravlja žena i predškolske djece u javnom zdravstvu“. Izvješće o obavljenoj reviziji samo u prvih par stranica pokazuje svu nesposobnost države koja nije u stanju poštovati propise koje je sama donijela i pridržavati se rokova koje si je sama postavila. Sustav javnog zdravstva se namjerno, sustavno i proračunato urušava u režiji HDZ-a i to jasno pokazuje i ovo izvješće. Revizijom je, između ostalog, utvrđeno sljedeće:

– Strateški plan razvoja ljudskih resursa kojim se mora definirati konkretne kratkoročne i dugoročne potrebe za zdravstvenim djelatnicima na svim razinama sustava u Republici Hrvatskoj, nije proveden

– neovisno nadležno tijelo s jasnim zadaćama, ovlastima i odgovornostima za praćenje i planiranje ljudskih resursa, ali i informiranje te usmjeravanje dostupnih liječnika, planiranje potreba specijalizacija i održavanje optimalne Mreže kojom se zadovoljavaju potrebe stanovništva, nije ustrojeno

– nije donesen Pravilnik o kadrovskim standardima za određivanje timova na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti

– Mreža javne zdravstvene službe, kojom se određuje potreban broj zdravstvenih ustanova, broj zdravstvenih timova te privatnih zdravstvenih radnika s kojima Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje sklapa ugovor o provođenju zdravstvene zaštite za područje Republike Hrvatske, nije donesena

– Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Nacionalnog registra pružatelja zdravstvene zaštite, nije donesen

– kontinuirano se ne prati struktura i starost liječnika te njihov odlazak u mirovinu kroz dugoročno razdoblje niti su utvrđeni razlozi smanjenja broja liječnika u djelatnostima obiteljske (opće) medicine, zdravstvene zaštite žena i zdravstvene zaštite predškolske djece

– nisu predlagane aktivnosti za osiguravanje dovoljnog broja liječnika u djelatnostima obiteljske (opće) medicine, zdravstvene zaštite žena i zdravstvene zaštite predškolske djece

– sadržaj Kataloga informacijskih standarda u zdravstvu Republike Hrvatske, nije utvrđen

– Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav nije povezan s drugim sustavima državne informacijske infrastrukture

– nisu prikupljeni i sistematizirani potpuni podaci o ljudskim resursima za dugoročno razdoblje te nije izrađena analiza stanja i dugoročnih potreba za ljudskim resursima u djelatnostima obiteljske (opće) medicine, zdravstvene zaštite žena i zdravstvene zaštite predškolske djece

– godišnji planovi potrebnih specijalizacija i užih specijalizacija za 2020. i 2021., nisu doneseni.

Primarna zdravstvena zaštita je devastirana, a posljedično, i bolnički sustav je preopterećen, na korak od urušavanja. Nedavno je Ustavni sud Republike Hrvatske donio Izvješće o utvrđenom propustu ministra zdravstva da donese propis za izvršenje zakona. Odnosno, ministar nije donio sve pravilnike koje je morao donijeti, kao ni normative i standarde za ustroj zavoda i odjela u kliničkim bolničkim centrima i kliničkim bolnicama. Kako se za svoj nerad pokušava opravdati resorno Ministarstvo? Iz Ministarstva kažu da su uočeni nedostaci rezultat nebrige za primarnu zdravstvenu zaštitu prethodnih administracija. Ma hajde! Pa vladate već 8 godina u kontinuitetu. Pokrenite se napokon!

Problem broj dva – Onkologija.

Nedavno izvješće OECD-a (EU Country Cancer Profile, Croatia 2023.) pokazalo je da je, unatoč sličnoj pojavnosti raka kao u drugim zemljama EU, po stopi smrtnosti od raka Hrvatska na drugom mjestu među državama članicama EU-a. Nacionalni strateški okvir protiv raka za razdoblje do 2030. usmjeren je na prevenciju, koordinaciju i kvalitetu liječenja. Ovim dokumentom predviđa se razvoj onkološke mreže bolnica i onkološke baze podataka te nabava radioterapijske i dijagnostičke opreme. Nažalost, implementacija dokumenta još nije zaživjela, nema niti provedbe zadanih osnovnih prioriteta. Ukupni troškovi liječenja raka u Hrvatskoj viši su za 11% od prosjeka EU-a, a rezultati lošiji. Mnogi bolesnici nemaju svog stalnog onkologa, postoje problemi s fizikalnom terapijom, liječenjem limfedema, kvarenjem uređaja za radioterapiju. Ispodprosječan nam je broj zdravstvenih djelatnika, centara za radioterapiju i kapaciteta za liječenje u javnozdravstvenom sustavu. HDZ je još 2016.godine ukinuo SDP-ov program „72 sata“, premali je odaziv građana na preventivne preglede za otkrivanje raka. Tko je tome kriv?? Što čini naša zdravstvena administracija, na čelu s ministrom zdravstva Vilijem Berošem?

Vlada RH proglašava privatnu zdravstvenu ustanovu strateškim projektom Republike Hrvatske!

Dakle, privatna zdravstvena ustanova je strateški projekt RH? Zašto se ne razvija javnozdravstveni sustav? Gdje su onkološki centri izvrsnosti? Što će biti s Klinikom za tumore? „Medikol“ radi i preko ugovora s HZZO-om. Privatne klinike se šire, kapital im raste, a javne bolnice polako se urušavaju zbog nedostatka djelatnika, lošeg upravljanja, dotrajale i nedostatne opreme, nakaradnog sustava financiranja. U posljednjih 15 godina država je Medikolu isplatila oko milijardu kuna (rekao nam je na Odboru za zdravstvo državni tajnik iz Ministarstva zdravstva). Nesposobni smo uložiti 60 milijuna kuna (oko 8 milijuna eura) za kupnju 4 PET-CT uređaja za javnozdravstveni sustav, već Beroševo ministarstvo radije izdvaja nekoliko puta veći poračunski novac kako bi svake godine plaćala privatniku, pogodite kome- Medikolu! Naš novac slijeva se u tuđe džepove!

Pitanje je uz to ima li Hrvatska dovoljno stručnjaka koji bi radili na svim onkologijama i koliko će još liječnika iz javnih bolnica otići u privatnu ustanovu na veću plaću.

SDP nema ništa protiv privatnih zdravstvenih ustanova. No, prioritet nam mora biti razvoj javnozdravstvenog sustava, dostupnog svim građanima RH.

 

Prim.dr.sc. Andreja Marić, dr.med.

Zastupnica u Hrvatskom saboru (SDP)