Priopćenje za medije društva Veteran: Općina Gornji Mihaljevec ima Načelnika profesionalca

Dana 01.07.2021. na službenim mrežnim stranicama Općine Gornji Mihaljevec je objavljena Odluka kojom je Načelnik, prema svojoj odluci da će raditi profesionalno, zaposlen s 01.07. 2021. godine, te tako od danas Općina Gornji Mihaljevec ima Načelnika profesionalca.

Ne ulazimo u obrazloženje Odluke, pače stav Društva VETERAN je da se dužnost Načelnika Općine ne može kvalitetno obavljati volonterski, ali smatramo da Načelnik kontinuirao ignorira pozitivne hrvatske propise ili recimo to blaže „ide po rubu zakona“.

Naime, Statut Općine Gornji Mihaljevec određuje da je „rad Općinskog vijeća, općinskog Načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela Općine javan“, nadalje definira da se „javnost rada općinskog Načelnika osigurava  održavanjem redovnih mjesečnih konferencija za medije te objavljivanjem općih i drugih akata općinskog Načelnika u službenom glasilu Međimurske županije i na internetskim stranicama Općine“.

Općinski Načelnik odlučuje hoće li dužnost na koju je izabran obavljati profesionalno. Riječ je o diskrecijskoj odluci koja predstavlja izraz osobne volje, ali je Načelnik općine dužan u roku 8 dana od dana stupanja na dužnost nadležnom upravnom tijelu općine dostaviti pisanu obavijest o tome na koji će način obnašati dužnost. Ako ne postupi na taj način, predmnijeva se da dužnost obavlja volonterski. ZLP(R)S dopušta da se tijekom mandata promijeni način obavljanja dužnosti. Da bi se to učinilo, potrebno je dostaviti pisanu obavijest o promjeni načina obavljanja dužnosti nadležnom upravnom tijelu jedinice, s naznakom dana početka novog obavljanja dužnosti.

Valja zapaziti da je cijeli proces odluke o načinu rada općinskog Načelnika pored toga definiran odredbama; Zakona o sprječavanju sukoba interesa, Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona o lokalnim izborima, Zakona o postupku primopredaje vlasti, Zakona o radu (ako je Načelnik zaposlen) i nekoliko Odluka i Pravilnika. Kako je Načelnik vjerojatno dao otkaz u svojoj firmi u kojoj je, poslije plaćanja kazne zbog sukoba interesa, prebacio vlasništvo navodno na ženu, ali i dalje je on dogovarao poslove, za očekivati je da više neće dogovarati poslove za td „Aquila d.o.o“ Gornji Mihaljevec, pa će imati više vremena za posvetiti se radu za dobrobit Općine.  Ustvari sve to je u nadležnosti institucija sistema da provjere i donesu pravorijek.

Mi smatramo jako spornim što je Načelnik Općine Gornji Mihaljevec cijeli proces svojeg prelaska iz volonterskog u profesionalni status proveo u tajnosti. Bio je red da je na Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća obavijestio Vijeće o svojoj odluci, te  se obratio i javnosti (biračima), te ih upoznao sa svojom odlukom i razlozima, jer Načelnik je javna osoba.

Ništa od toga nije urađeno, već su naši aktivisti sasvim slučajno iz kruga Načelnikove Nezavisne liste dobili informaciju da se Načelnik odlučio profesionalizirati, te smo pokrenuli radnje provjere informacije. To je natjeralo Načelnika da je 01.07.2021. naložio da se Odluka o njegovom zapošljavanju objavi na mrežnim stranicama. No i to opet nije transparentno, jer je ta Odluka morala biti javno vidljiva čim se otvori stranica, a mi predlažemo zainteresiranima da pokušaju naći Odluku na mrežnim stranicama Općine Gornji Mihaljevec.

Zanimljivo je da je Odluka napisana 04.06.2021. i da do danas (01.07.2021) nije javno objavljena i ne bi bila ni sada da nismo postavili pitanje.

Zato javno pitamo: Imaju li mještani Općine Gornji Mihaljevec, birači i Općinsko vijeće, kojem je Načelnik odgovoran za svoj rad, pravo znati obnaša li Načelnik dužnost volonterski ili profesionalno? Te imaju li mještani pravo znati za koliku plaću će Načelnik raditi na mjestu na kojem su ga izabrali?

Prilozi: Odluka o stupanju na dužnost općinskog načelnika Općine Gornji Mihaljevec – preslika

VETERAN – društvo branitelja Domovinskog rata

umirovljeni pukovnik

Željko Tomašić, mag.ing.aedif – predsjednik