Priopćenje OO HDZ Sveti Martin na Muri

Poštovani,

obraćamo Vam se kako bi ukazali na niz nepravilnosti koje se događaju u našoj Općini, i kako bi izrazili nezadovoljstvo vladajućim strukturama. Ovim dopisom želimo obavijestiti javnost i žitelje naše Općine o događajima za koje nisu niti svjesni da se događaju, i da su glavni akteri istih upravo oni koje su legitimno izabrali na vlast.

Naime, krajem mjeseca studenog na Zavodu za zapošljavanje izdan je natječaj za radno mjesto Direktor/ica turističke zajednice Općine Sveti Martin na Muri.

Na natječaj se prijavilo nekoliko kandidata.

U natječaju je objavljeno da će kandidati koji će zadovoljavati uvjete biti i testirani, nažalost to se nije dogodilo.

Smatramo da je  za takvo radno mjesto, koje je od iznimnog značaja za našu sredinu i Općinu, bilo  potrebno napraviti bar upoznavanje i predstavljanje kandidata koji su se prijavili i koji su zadovoljavali uvjete s članovima Turističkog vijeća. Usmeno predstavljanje kandidata stvorilo bi jasniju sliku o kvalitetama pojedinih kandidata i olakšalo odluku o zaposlenju.

Za natječaj je bilo važno i napraviti  turistički plan za narednu godinu, smatramo da su kandidati trebali usmeno obrazložiti taj plan i naravno svoje ideje koje smatraju bitnima za razvoj i napredak turizma u Općini.

Naravno, ujedno bi se time mogle provjeriti i reference pojedinih kandidata, a bitna je i provjera služenja stranim jezikom, pogotovo za radno mjesto Direktora turističke zajednice.

U natječaj su se prijavili i kandidati koji su u direktnoj rodbinskoj vezi sa članovima Turističkog vijeća, pa smatramo da su se zbog moralnih i kompromitirajućih načela isti članovi morali isključiti iz glasanja o zapošljavanju.

Od svih ovih gore navedenih argumenata, smatramo da natječaj nije bio transparentan, pa je i valjanost natječaja upitna.

OO HDZ- Svetog Martina na Muri