Prihvaćena Inicijativa MDS-a za uvođenje direktnih željezničkih linija od Čakovca do Zagreba

Vijećnik MDS – a Željko Pavlic predložio je, na 15. sjednici Skupštine Međimurske županije od 21. 12. 2023.

Zaključak KOJIM SE POZIVA HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ DA OSIGURA UVJETE ZA UVOĐENJE DIREKTNIH PUTNIČKIH LINIJA, BEZ PRESJEDANJA, IZMEĐU ČAKOVCA, KAO REGIONALNOG SJEDIŠTA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE, I ZAGREBA.

Zaključak je jednoglasno prihvaćen.

Prilikom obrazloženja  vijećnik Pavlic iznio je glavne razloge za pokretanje ove Inicijative:

Međimurska županija danas je u svojevrsnoj prometnoj izolaciji, to se posebno odnosi na željeznički putnički promet, u povezanosti sa Gradom Zagrebom i time sa svim potencijalnim putničkim destinacijama.

Samim uvidom u vozni red postaje vidljivo da Grad Čakovec, odnosno Međimurska županija, nema ni jednu direktnu željezničku liniju, bez presjedanja, sa Gradom Zagrebom. Od 12 linija do Zagreba nema ni jedne direktne linije, odnosno linije bez presjedanja. Od tih 12 linija, 7 linija je sa dva presjedanja (Varaždin i Zabok ili Koprivnica) i 5 linija sa jednim presjedanjem. Sve linije preko Novog Marofa imaju presjedanje u Zaboku, što je novost uvedena u posljednje vrijeme.

Sve to, uz neprihvatljivo tehničko stanje pruge koje ograničava brzinu vožnje, rezultira predugim i napornim putovanjem od Čakovca do Zagreba. Tako, npr.. jutarnji vlak, koji bi trebao biti najprihvatljiviji putnicima iz Međimurja, kreće iz Čakovca u 4.47 sati, u Varaždinu je u 4.58. Slijedi pauza od 29 minuta, presjedanje i nastavak putovanja od Varaždina u 5.27 i vožnja do Zaboka, u koji se stiže u 6.52, slijedi još jedno presjedanje u Zaboku u roku od 3 minute i kretanje, u 6.55, prema Zagrebu u koji se stiže u 7.22. Dakle ukupno ovo putovanje dionicom, u dužini od oko 120 km, od Čakovca do Zagreba traje 2 sata i 35 minuta, za što smatram da je, u današnje vrijeme, u 21. stoljeću, neprihvatljivo.

Slična je situacija i s ostalim linijama, gdje neka putovanja do Zagreba traju skoro 4 sata.

U vrijeme dok se u Europi i svijetu prevaljivanje ovakvih udaljenosti mjeri u minutama, u Hrvatskoj mjerimo satima.

Sadašnjim stanjem zapravo se putnici odvraćaju od korištenja putničkog željezničkog prijevoza, pogotovo na liniji Čakovec – Zagreb, unatoč velikim ulaganjima u željeznicu.

Predsjednik MDS-a:

Željko Pavlic

Vijećnik u Skupštini Međimurske županije
Željko Pavlic – MDS, Međimurski demokratski savez
Sveta Marija  27. 11. 2023.

Skupština Međimurske županije
Predsjednik g. Dragutin Glavina

Na temelju članaka 11., 16., 17., 21., 25., 67., 68. I 70. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 8/13) i članaka 20., 61., 64., 65., 66. i 100. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst) predlažem uvrštenje ove točke u dnevni red 15. sjednice Skupštine Međimurske županije:

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE POZIVA HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ DA OSIGURA UVJETE ZA UVOĐENJE DIREKTNIH PUTNIČKIH LINIJA, BEZ PRESJEDANJA, IZMEĐU ČAKOVCA, KAO REGIONALNOG SJEDIŠTA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE, I ZAGREBA .

U Svetoj Mariji, 27. 11. 2023.

                           Predlagatelj:
                                                                                
                                                                                                                Željko Pavlic, vijećnik MDS-a

Obrazloženje:

Pravni temelj za donošenje odluka

Člankom 25. Statuta Međimurske županije određeno je da vijećnici Skupštine Međimurske županije imaju pravo, između ostalog, „predlagati Skupštini donošenje odluka i drugih akata, te razmatrati pojedina pitanja iz djelokruga Županijske skupštine.”

Člankom 16. Statuta Međimurske županije određuje se da Županija u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove od područnog (regionalnog) značaja, a osobito poslove koji se odnose na, između ostalog, „promet i prometnu infrastrukturu.”

Ocjena stanja

Međimurska županija danas je u svojevrsnoj prometnoj izolaciji, to se posebno odnosi na željeznički putnički promet, u povezanosti sa Gradom Zagrebom i time sa svim potencijalnim putničkim destinacijama.

Samim uvidom u vozni red postaje vidljivo da Grad Čakovec, odnosno Međimurska županija, nema ni jednu  direktnu željezničku liniju, bez presjedanja, sa Gradom Zagrebom.                                                                                                                     Od 12 linija do Zagreba nema ni jedne direktne linije, odnosno linije bez presjedanja. Od tih 12 linija, 7 linija je sa dva presjedanja (Varaždin i Zabok ili Koprivnica) i 5 linija sa jednim presjedanjem. Sve linije preko Novog Marofa imaju presjedanje u Zaboku, što je novost uvedena u posljednje vrijeme.

Sve to, uz neprihvatljivo tehničko stanje pruge koje ograničava brzinu vožnje, rezultira predugim  i napornim putovanjem od Čakovca do Zagreba. Tako, npr.. jutarnji vlak, koji bi trebao biti najprihvatljiviji putnicima iz Međimurja, kreće iz Čakovca u 4.47 sati, u Varaždinu je u 4.58. Slijedi pauza od 29 minuta,  presjedanje i nastavak putovanja od Varaždina u 5.27 i vožnja do Zaboka, u koji se  stiže u 6.52, slijedi još jedno presjedanje u Zaboku u roku od 3 minute i kretanje, u 6.55, prema Zagrebu u koji se stiže u 7.22. Dakle ukupno ovo putovanje dionicom,  u dužini od oko 120 km, od Čakovca do Zagreba traje 2 sata i 35 minuta, za što smatram da je, u današnje vrijeme, u 21. stoljeću, neprihvatljivo.

Slična je situacija i s ostalim linijama, gdje neka putovanja do Zagreba traju skoro 4 sata.

Ocjena sredstava potrebnih za provođenje

Neće biti potrebno osigurati sredstva iz proračuna Međimurske županije.

Obrazloženje odredbi prijedloga Odluke

U vrijeme dok u Europi i svijetu prevaljivanje takvih udaljenosti mjerimo u minutama, u Hrvatskoj ih mjerimo satima.

Od samog početka  izgradnje pruge od Čakovca prema Zagrebu (pruga do Zaprešića izgrađena je 1886. godine), Međimurci su koristili  ta vrata u svijet; brojne generacije Međimuraca njome su odlazile na svoja radna mjesta, škole i fakultete, u medicinske ustanove … u Zagreb i druge dijelove Hrvatske, tako da je ova pruga  za Međimurje imala veliko značenje. No, na žalost, danas zbog svoje zapuštenosti i loše organizacije putovanja ne može odgovoriti potrebama svojih korisnika koji se okreću drugim bržim, sigurnijim i udobnijim prijevozima. Zbog toga, između ostalog, treba i obnoviti dio postojeće pruge od Čakovca do Zaboka, preko Novog Marofa. Tu treba istaknuti da i mi u Međimurskoj županiji učestvujemo u financiranju željezničke infrastrukture putem naplate po litri naplaćene trošarine na energente (benzin, dizel na benzinskim postajama) od 0.03 eura.

Jedan problem je dakle, zapuštenost pruge zbog neodržavanja koji rezultira smanjenom brzinom vožnje, a drugi je problem što organizacijom putničkog prometa, voznim redom, još više usporavamo vožnju na liniji od Čakovca do Zagreba, npr. uvođenjem dodatnog presjedanja u Zaboku. Uvođenjem linija bez presjedanja, skratilo bi se vrijeme putovanja, učinilo putovanje udobnijim i time sigurno privuklo više putnika na korištenje željezničkog prijevoza.

Sadašnjom poslovnim politikama zapravo se odvraćaju putnici od korištenja putničkog željezničkog prijevoza, pogotovo na linijama Čakovec – Zagreb.

Jedan od strateških ciljeva HŽ Putničkog prijevoza je i ostvarenje većeg zadovoljstva putnika kvalitetom pružene usluge prijevoza putnika što, po mojem mišljenju, nije ostvareno, odnosno, stanje se još dodatno pogoršava.                          HŽ Putnički prijevoz je trgovačko društvo u 100 % vlasništvu Republike Hrvatske, koje obavlja javne usluge prijevoza putnika i koje se većinski financira iz proračuna RH (545 617 000  kuna u 2022. g.), koji pune svi građani, pa tako i u Međimurskoj županiji, i koji očekuju da je usluga koja im se pruža jednaka za sve.

Trenutno, dakle,  u Međimurskoj županiji ne možemo biti zadovoljni kvalitetom pružene usluge povezanosti Čakovca i Zagreba, koja je nefunkcionalna, zbog dužine putovanja, sigurnosti i nekomfornosti, pa stoga Skupštini, na temelju Obrazloženja predlažem sljedeći

 

                                                                        Z A K LJ U Č A K

 

POZIVA SE HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ DA OSIGURA UVJETE ZA UVOĐENJE DIREKTNIH PUTNIČKIH LINIJA, BEZ PRESJEDANJA, IZMEĐU ČAKOVCA, KAO REGIONALNOG SJEDIŠTA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE, I ZAGREBA .

                                                                                                                          Predlagatelj:

U Svetoj Mariji, 24. 11. 2023.                                                                Željko Pavlic, vijećnik MDS – a