Prihvaćen amandman vijećnika MDS-a Željka Pavlica da se povećaju sredstva za stipendiranje obrtničkih zanimanja

Župan Međimurske županije Matija Posavec prihvatio je amandman vijećnika MDS-a Željka Pavlica na 1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU na 13. sjednici Skupštine Međimurske županije održane 13. 07. 2023. godine.

Amandman je upućen na inicijativu Obrtničke komore Međimurske županije sa ciljem da se povećaju sredstva u županijskom proračunu predviđena za stipendiranje učenika obrtničkih zanimanja. U odnosu na ranije godine kada se broj stipendista godišnje kretao oko brojke 40, prošle školske godine stipendije je dobilo 153 učenica i učenika međimurskih strukovnih škola, a ove školske godine čak 194. Ova godina je po mnogočemu drugačija od ostalih. U projektu uz  tradicionalne partnere Međimursku županiju i gradove Čakovec, Prelog i Mursko Središće, po prvi put sudjeluju i sve međimurske općine, čime je omogućeno da svi zainteresirani učenici koji su se javili na natječaj, a ispunjavaju uvjete natječaja, dobiju stipendiju.

Predloženim amandmanom predviđena sredstva za naknade za stipendije za deficitarna zanimanja u  Proračunu Međimurske županije za 2023. godinu povećavaju se sa 19.915,00 eura na 63.2278,82 eura.

Vijećnik MDS-a:

Željko Pavlic