Predsjednik Gradskog Vijeća Zvonko Vrtarić sazvao sjednicu za 17.06. 2019. godine

Na osnovu članka 34. st. 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i članka 33. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09, 5/13, 03/18 i 02/19)

S A Z I V A M

 1. sjednicu Gradskog vijeća Grada Mursko Središće, koja će se održati

dana 17.06.2019. godine (ponedjeljak) s početkom u 17,00 sati

u prostorijama multimedijske dvorane u Centru za kulturu „Rudar“.

Nakon aktualnog sata i usvajanja zapisnika, za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

 

 1. Prijedlog Odluke o davanju ovlaštenja gradonačelniku za izdavanje suglasnosti na prijedlog povećanje cijene dimnjačarske službe,
 2. a) Prijedlog Odluke o II izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Mursko Središće za 2019. godinu (NAPOMENA: zbog opsežnosti, u prilogu je skraćeni oblik materijala, a potpuna verzija može se dobiti na uvid u Odsjeku za financije, proračun, društvene djelatnosti i socijalnu skrb),
 3. b) Prijedlog Odluke o II Izmjenama i dopunama programa gradnje objekata komunalne infrastrukture na području Grada Mursko Središće za razdoblje 01.01. do 31.12.2019. godine,
 4. c) Prijedlog Odluke o II izmjenama i dopunama programa održavanja objekata komunalne infrastrukture na području Grada Mursko Središće za razdoblje 01.01. do 31.12.2019.,
 5. d) Prijedlog Odluke o II izmjenama i dopunama Plana nabave Grada Mursko Središće za 2019. godinu,
 6. e) Prijedlog II izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2019. godinu,
 7. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018. godinu,
 8. Prijedlog Odluke o komunalnom redu Grada Mursko Središće,
 9. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih aktivnosti u 2019. godini,
 10. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi,
 11. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu,
 12. Prijedlog Plana motrenja čuvanja i ophodnje otvorenog prostora za vrijeme žetvene sezone 2019. godine u Gradu Mursko Središće radi osiguravanja protupožarne zaštite,
 13. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama,
 14. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Mursko Središće za 2019.g.
 15. a) Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju članova Natječajnog povjerenstva za izbor ravnatelja/ice javne ustanove u kulturi Centar za kulturu Rudar,
 16. b) Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor ravnatelja/ice javne ustanove u kulturi Centar za kulturu Rudar,
 17. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o porezima Grada Mursko Središće,
 18. Prijedlog Plana djelovanja Grada Mursko Središće u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu

(materijal po navedenim točkama u prilogu, obrazloženje – gradonačelnik Dražen Srpak).

Molim Vas da se sjednici obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon 370-771 ( Jedinstveni upravni odjel Grada Mursko Središće ).

S poštovanjem.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Zvonko Vrtarić, dipl.ing.

(foto: Tin Tomanić)