PREDLOŽITE KANDIDATE ZA JAVNA PRIZNANJA GRADA MURSKO SREDIŠĆE

 

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja

Grada Mursko Središće.

 

 

Gradsko vijeće Mursko Središće na svojoj 9. sjednici održanoj dana 15.12.2014. godine                        usvaja zaključak o objavljivanju

JAVNOG POZIVA

za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Mursko Središće

Sukladno članku 7. Statuta Grada Mursko Središće Gradsko vijeće dodjeljuje javna priznanja „za iznimna dostignuća i doprinose od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada Mursko Središće, a poglavito za naročite uspjehe u unaprijeđivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene“.

Javna priznanja Grada Mursko Središće su:

  1. Počasni građanin Grada Mursko Središće
  2. Nagrada Grada Mursko Središće za životno djelo
  3. Nagrada Grada Mursko Središće
  4. Zahvalnica Grada Mursko Središće

Kriteriji za dodjelu Priznanja Grada Mursko Središće su slijedeći:

-vrhunski rezultati postignuti na teorijskom i praktičnom radu na pojedinom području,

-uživanje ugleda uzornog stručnjaka i djelatnika, odnosno uzornog poduzeća, ustanove, udruge građana i druge pravne osobe.

Inicijativa za dodjelu javnih priznanja podnosi se gradonačelniku.

Inicijativa mora biti obrazložena pisano i mora sadržavati:

  • – podatke o podnositelju poticaja,
  • – životopis osobe, odnosno podatke o pravnoj osobi koja se predlaže za priznanje,
  • – obrazloženje zasluga zbog kojih se predlaže dodjela priznanja,
  • – odgovarajuća dokumentacija.

Prijedlog odabira gradonačelnik podnosi Povjerenstvu za dodjelu priznanja, a ono Gradskom vijeću.

Prijedlozi se upućuju u pisanom obliku na adresu GRAD MURSKO SREDIŠĆE, GRADSKO VIJEĆE-Odbor za dodjelu javnih priznanja, Trg bana Jelačića 10, najkasnije do 13.02.2015. godine.

Odluku o dodjeli javnih priznanja donijet će Gradsko vijeće na svojoj sjednici, a priznanja će biti uručena na svečanoj sjednici Gradskog vijeća u povodu Dana Grada Mursko Središće.

PREDSJEDNIK  GRADSKOG VIJEĆA: mr.sci. Miljenko Cmrečak, dr.med.vet.