Pozivaju se udruge Grada Mursko Središće da predlože kandidate za dodjelu nagrada sportašima

UDRUGAMA NA PODRUČJU

GRADA MURSKO SREDIŠĆE

Gradonačelnik Grada Mursko Središće sukladno članku 4. stavak 1. Pravilnika o mjerilima za dodjelu nagrada sportašima za sportska ostvarenja objavljuje slijedeći:

JAVNI POZIV

za predlaganje kandidata za dodjelu nagrada sportašima za sportska ostvarenja.

Sukladno Pravilniku o mjerilima za dodjelu nagrada sportašima za sportska ostvarenja, pozivamo građane, sportaše pojedince i sportske klubove s područja Grada Mursko Središće na dostavu prijedloga kandidata za dobivanje nagrada.

Godišnja nagrada za sportska ostvarenja dodjeljuje se u kategoriji:

– Godišnja nagrada za sportaša godine – pojedinca,

– Godišnja nagrada za momčad godine – članovima sportskih ekipa u ekipnom sportu,

i to za ostvarenje određenog sportskog rezultata odnosno poredak na službenim natjecanjima kao znak priznanja za ostvarene sportske rezultate od iznimne vrijednosti za lokalnu zajednicu.

Pravo na nagradu za sportska ostvarenja na temelju iznimnih međunarodnih rezultata, odnosno poretka ostvarenog na službenom natjecanju ostvaruju sportaši koji su na to natjecanje upućeni kao članovi sportskoga kluba čiji nastup je odobren ili je u programu odgovarajućeg sportskog saveza ili kao sportaši pojedinci u pojedinačnim sportovima.

Nagrade za sportska ostvarenja mogu se osim za iznimne sportske uspjehe na međunarodnim natjecanjima ostvariti i za osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na službenome nacionalnom prvenstvu.

Pravo na nagradu za sportska ostvarenja mogu dobiti i sportaši u svim dobnim kategorijama (kadeti, juniori, seniori) u skladu s pravilima pripadajućega sporta.

Svaki sportski rezultat ili poredak za koji se dodjeljuje nagrada sportašima za sportska ostvarenja treba biti dokumentiran određenim pisanim dokazom.

Prijedlozi se upućuju u pisanom obliku na adresu GRAD MURSKO SREDIŠĆE, ODBOR ZA SPORT, Trg bana Jelačića 10, najkasnije 15 dana od dana objave javnog poziva.

Odluku o dodjeli nagrada sportašima donijet će  gradonačelnik temeljem prijedloga Odbora za sport, a priznanja će biti uručena od strane gradonačelnika.

GRADONAČELNIK: Dražen Srpak