Povjerenik za informiranje RH upozorio Općinu Gornji Mihaljevec da informacije ne objavljuje sukladno zakonu niti transparentno

Javnosti je već poznato da Društvo VETERAN inzistira na javnosti
rada tijela upravljanja u Općini Gornji Mihaljevec.

Zatražili smo pomoć Povjerenika za informiranje, te smo po očitovanju
Povjerenika dobili saznanje o poduzetom i što je Općina dužna javno
objavljivati  (prilog)

Je li to izvršeno, ne želimo davati ocjenu, u to se možete uvjeriti i
sami, ali temeljem toga i prema našim saznanjima da je obavijest (poziv)
za 5. sjednicu Općinskoga vijeća Općine Gornji Mihaljevec poslana samo u
dva medija.

Kako je iz Dnevnog reda vidljivo da se donosi Proračun i neki strateški
dokumenti za Općinu, nesumnjivo je da to javnost ima pravo znati.

Molimo Vas da zajedno ispunimo temeljno pravo potrošača na pravovremenu,
cjelovitu i istinitu informaciju temeljem koje može donijeti
najpovoljniju odluku za sebe.

Željko Tomašić
glavni tajnik DPM
voditelj ICP