Potrebna je promjena kurikuluma i uspostava zakonodavnog okvira za suzbijanje vršnjačkog nasilja

Vršnjačko nasilje, bilo ono fizičko, psihičko ili internetsko svakodnevno je prisutno u životima naše djece i mladih. Sve je češće i nasilje među djecom na društvenim mrežama, a čini se da zasad škole ne uspijevaju naći učinkovite odgovore na to kako to nasilje spriječiti i suzbiti. Svako ponašanje djeteta je namjensko i iza toga uvijek nešto stoji. Kada uđete u obitelj počinitelja, tada vidite disfunkcionalnost.

Dijete koje udara u vrtiću, postaje nasilnik u školi, a delikvent u adolescentskoj dobi, u odrasloj dobi postaje nasilnik u obitelji. Naša je dužnost i obveza učiniti sve što je potrebno da se djeca osjećaju sigurno u svom okruženju, pomoći im postupcima i razgovorom kako se primjereno mogu nositi sa svakim životnim izazovom koji je tek pred njim.

Važno je uspostavljanje ravnoteže između psihičkog, fizičkog i duhovnog stanja, jer ta ravnoteža stvara sretno i zadovoljno dijete, a kasnije odraslog čovjeka koji je produktivan u društvu.

Za sve to trebaju nam stručnjaci koji će se baviti s djecom. Dokle god nemamo stručnjake poput psihologa i pedagoga u svakom vrtiću i dok god budemo zanemarivali ulaganje u mentalno zdravlje djece i mladih, rezultata nećemo imati.

Održali smo niz okruglih stolova oko problematike sustava ranog i predškolskog odgoja, a jedan od njih bio je posvećen ulozi odgojno obrazovnih ustanova u ranom i predškolskom odgoju u prevenciji nasilja među djecom.

Potrebno je promijeniti sustav, uvesti ranu prevenciju u sustav ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, poticati empatiju i toleranciju, razvijati komunikacijske vještine, kritičko razmišljanje i sve što je potrebno za prilagodbu ovom novom vremenu koje nam dolazi uz sve naprednije tehnologije.

Ulaganje u prevenciju u početku je najskuplje, ali dugoročno najisplativije, jer mijenja cijelo društvo. Potrebno je promijeniti kurikulum i raditi ne samo s djetetom koje je žrtva nasilja, već i s djetetom počiniteljem. Potrebno je rješavati uzroke ponašanje, a to su mjesta i okolina u kojoj djeca najviše borave.

Važno je educirati i djelatnike u svim odgojno-obrazovnim sustavima koji rade s djecom, omogućiti u svakom vrtiću mobilni tim stručnjaka svih profila, provoditi edukaciju roditelja, preispitati roditeljske kompetencije, poraditi više na tome.

Isto tako, naša država je sazrela i oko uvođenja zakonodavnog okvira po uzoru na tzv. Zakon Coco. Potrebno je kriminalizirati internetsko zlostavljanje, uvesti zakonske kazne zatvora za one koji dijele intimne fotografije osoba bez dozvole, kao i kazne za uvredljivu komunikaciju s namjerom uznemiravanja.

Ukoliko se vršnjačko nasilje ne stavi u zakonski okvir i kazni počinitelje, kao i pruži odgovarajuća psihološka pomoć kako počinitelju tako i žrtvi i obitelji žrtve nasilja, nasilje nećemo uspjeti suzbiti. Jedino ćemo uz promjenu kurikuluma i uspostave zakonodavnog okvira, uspjeti doprijeti do svih onih kojima je pomoć potrebna.

Romana Nikolić

 Socijaldemokrati