POTPISAN UGOVOR O IZGRADNJI ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA U GOSPODARSKOJ ZONI „BREZJE“

Gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak i direktor ELEKTRE Čakovec Mladen Hren dana 02. lipnja 2016.g. u prostorijama Elektre Čakovec potpisali su Ugovor o financiranju izgradnje elektroenergetskih objekata za priključenje građevina poslovnih subjekata u Gospodarskoj zoni „Brezje“ u Murskom Središću.

Grad Mursko Središće snosi troškove naknade za priključenje građevina poslovnih subjekata u Gospodarskoj zoni „Brezje“ u iznosu od 349.270,96 kn, dok će se preostali dio investicije u iznosu od 1.282.500,00 kn financirati kroz naknadu za priključenje koje plaćaju poslovni subjekti priliko priključenja svojih objekata na elektroenergetsku mrežu, a što bi trebalo biti realizirano u idućih 5 godina.

Gradonačelnik se zahvaljuje direktu Mladenu Hrenu i djelatnici Elektre na dobroj suradnji, i brzom rješavanju problema. (rt)

285eef5e-c788-4aba-9446-6db99759c2d0