POSTIGNUT DOGOVOR O RIBNJAKU SELNICA

Dana 26. kolovoza u prostorijama gradske uprave Grada Mursko Središće održan je radni sastanak na kojem su prisustvovali gradonačelnik Grada Mursko Središće, općinski načelnik Općine Selnica te predstavnici Športskog ribolovnog društva „Mura“.

         Tema sastanka bila je: Ribnjak Selnica te upravljanje njegovim prirodnim resursima

         Na sastanku je zaključeno slijedeće: Općina Selnica, ŠRD „Mura“ i Grad Mursko Središće još jednom su utvrdili zajednički interes u očuvanju prirodnih bogatstava ribnjaka te u potrebi obogaćivanja šireg područja ribnjaka turističkim sadržajima, što znači da zajednički podržavaju ideju Općine Selnica da se na tom području prostornoplanski omogući izgradnja kampa. Općina Selnica je upoznata da ŠRD „Mura“ ima ugovorno ribolovno prava na ribnjaku do 2024. godine koje se može produžiti te na nikakav način nema namjeru to pravo osporavati. Naprotiv, nakon realizacije ideje kampa potrebna je suradnja između ribolovnog društva i upravitelja kampa na razvijanju turističke ponude kontinentalnog turizma. Na sastanku se pojavilo i pitanje održavanja ribnjaka te je glede tog pitanja zaključeno da ŠRD „Mura“ i Hrvatske vode zajednički održavaju ribnjak u obimu koji ne zadire u uništavanje prirodnih staništa ptica i ostalih životinja koje obitavaju na tom području.  

  

MurskomSredišću, 26. kolovoza 2014. godine     

 

OPĆINA SELNICA               ŠRD „MURA“          GRAD MURSKO SREDIŠĆE

Ervin Vičević,v.r.               Stjepan Lisjak,v.r.                      Dražen Srpak,v.r.