Posavec uputio apel županima pograničnih županija oko rješavanja COVID-dodatka za umirovljenike s malim inozemnim mirovinama

Održan prvi kolegij župana Hrvatske zajednice županija.

Župan Međimurske županija Matija Posavec sudjelovao je na 1. sjednici kolegija župana Hrvatske zajednice županija. Glavna tema sjednice bila je vezana uz centre za gospodarenje otpadom, odnosno dinamiku uspostavljanja istih.

Kako bi se konstruktivno raspravilo o ovoj temi, sjednici kolegija je prisustvovao i ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić koji je istaknuo da uspostava učinkovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom zahtijeva partnerski odnos svih sudionika procesa, a u tom kontekstu istaknuo je i važnost županija u razvoju projekata koji bi riješili obradu miješanog komunalnog otpada, ali i aktivnosti na povećanju količina odvojeno sakupljenog komunalnog otpada.

Međimurje je u samom vrhu po sakupljanju otpada. Čak 13 gradova i općina od njih 25 prešlo je 50 posto odvajanja otpada. 79,76 posto otpada odvojeno se skuplja u općini Belici te je po tome hrvatski rekord, drugo mjesto drži grad Prelog sa stopom od 70,98 posto, a treće mjesto općina Dekanovec.

Uz gospodarenje otpadom, na prvom kolegiju župana se raspravljalo i o planiranim aktivnostima Zajednice za naredno razdoblje gdje će poseban naglasak biti stavljen na sljedeće teme: efikasnije upravljanje školama i institucijama u nadležnosti županije, uvođenje kvalitetnog javnog linijskog prijevoza, decentralizacija dijela državne imovine EU projekti te pitanje rješavanja zahtjeva vezanih uz imovinsko-pravne odnose na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske.

Na kraju sjednice je dogovoreno kako će se u rujnu održati još jedan kolegij župana kao priprema za izbornu Skupštinu Hrvatske zajednice županija na kojoj će se birati novo vodstvo Zajednice za iduće dvije godine.

Župan Posavec potaknuo je inicijativu da Hrvatska zajednica županija uputi dopis Vladi Republike Hrvatske oko rješavanja problematike umirovljenika koji su ostali zakinuti za tzv. COVID-dodatkom. Naime, na području Međimurja, ali i u ostalim županijama postoje slučajevi u kojima hrvatski umirovljenici koji primaju inozemnu mirovinu nemaju pravu na jednokratnu pomoć države, odnosno COVID-dodatak. Prema postojećoj Odluci isplata jednokratnog novčanog primanja namijenjena je korisnicima mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj, korisnicima mirovine kojima se isplaćuje i mirovina iz država s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen međunarodni Ugovor o socijalnom osiguranju, ali spomenuta odluka ne obuhvaća korisnike koji ostvaruju pravo isključivo na inozemnu mirovinu koja ne prelazi 4 000 kuna. S obzirom da postoje slučajevi s područja pograničnih općina u Međimurju gdje su građani radili u Sloveniji, primaju tamošnju mirovinu koja ne prelazi 4000 kuna te nemaju pravo na COVID- dodatak, a kako nisu slovenski državljani to pravo ne ostvaruju ni u Sloveniji čime se im stvara nepravda.

Međimurska županija već je informirala Vladu o spomenutom problemu, no župan Posavec na sjednici kolegija župana apelirao je na župane pograničnih županija da se uključe u ispravljanje ove nepravde. Župani su se složili s prijedlogom da u ime Hrvatske zajednice županija upute dopis Vladi Republike Hrvatske kako više ne bi došlo do uskraćivanja prava pojedincima.

Elena Govedić

UO za poslove župana