Politički progon na Općinskom sudu u Čakovcu se nastavlja

Kada te država tuži (državno odvjetništvo u ČK) i kada ti ta ista država sudi (Općinski sud u ČK), a na temelju prijave političara i bivšeg načelnika Općine Sveta Marija Deana Hunjadija to izgleda ovako:

Dana 04.06.2020. godine ODO u ČK mijenja optužnicu u dijelu gdje se „javna isprava“ (isprava koja nije propisana zakonom) mijenja u „službena isprava“, te se tako službenicu Općine Sveta Marija Antoniju Kenđel (koja tuži Općinu Sveta Marija radi mobbinga) tereti za „teže“ kazneno djelo jer se sada tereti da je sačinila i upotrijebila krivotvorenu Potvrdu o radnom iskustvu, te se tako kazneno  djelo sada izjednačava kao da je upotrijebila krivotvorenu osobnu iskaznicu, mjenicu ili sličnu ispravu koja je propisana zakonom….

Isto tako, može se već zaključiti u kojem smjeru će ići odluka Općinskog suda u ČK, s obzirom da je sud odbio grafološko vještačenje navodno krivotvorene Potvrde koju je obrana predlagala uz obrazloženje da je takovo vještačenje odugovlačujući postupak što ne drži vodu jer zastara nastupa tek za 7 godina; kao i što je sud odbio da bivši načelnik Dean Hunjadi odgovori na pitanje optuženice Kenđel „Kako objašnjavate donesene Pravilnike o unutarnjem redu i njihove izmjene i dopune od strane samog sebe (Hunjadija) s obzirom da su za sva tri radna mjesta pročelnik, viši referent i administrativni tajnik definirani isti opisi poslova odnosno isti opisi radnog mjesta?“; uz obrazloženje suda da pitanje nije bitno za predmet.

A upravo su ta dva dokazna prijedloga bitna i ključna u ovom postupku.

Evo što je rekla Antonija Kenđel:

ODO u ČK kao tužitelj u postupku ima samo riječi Hunjadija „da on tu Potvrdu nije potpisao niti je sačinio“, a ja kao tuženik imam hrpu dokumentacije koja dokazuje i ukazuje na to da sam radila poslove pročelnika, kao i priloženi u spisu Pravilnik o unutarnjem redu i njihove izmjene i dopune koje je donio sam, tada načelnik Hunjadi. Tako da su podaci navedeni na spornoj Potvrdi o radnom iskustvu točni.

Naime, Hunjadi je tvrdio na sudu da sam ja donosila Pravilnike o sistematizaciji radnih mjesta iako su pravilnici donijeti u rujnu 2010. godine i siječnju 2011. godine, a ja sam službenica Općine Sveta Marija od 07.02.2011. godine, također je tvrdio da sam ja sama za sebe donijela Rješenje o raspoređenosti na radno mjesto sa 07.02.2011. godine, koji je ujedno moj prvi radni dan. Originali rješenja o raspoređenosti se nalaze u spisu kod Ministarstva uprave te će se naknadno dostaviti sudu.

Isto tako Hunjadi je tvrdio da se štambilj kojim je poštambiljana Potvrda o radnom iskustvu nalazio na mojem radnom stolu (Antonije Kneđel), iako ja kao službenica nisam nikad imala u svojoj domeni štambilj Općine Sveta Marija jer zapisnik o primopredaji štambilja između mene i nekoga od službenika iz Općine Sveta Marija ili načelnika nije obavljen; iz čega proizlazi da su spornu potvrdu mogle poštambiljati samo dvije osobe, službenica računovotkinja ili Hunjadi. To su i osobe koje su imale kod sebe službeni štambilj Općine Sveta Marija.

Isto tako Hunjadi je tvrdio da po zakonu nisam imala dovoljno radnog iskustva za imenovanje vršitelja dužnosti pročelnika, iako nije znao odgovoriti na pitanje koji to zakon i članak toga zakona regulira uvjete za imenovanje vršitelja dužnosti.

Isto tako bila sam i mentor vježbenici na stručnom osposobljavanju u trajanju od godine dana, a Hunjadi me samo usmeno obavijestio da budem na godinu dana mentor toj vježbenici. Isto tako kod samog zapošljavanja mi je usmeno rekao da obavljam sve poslove pročelnika koji je otišao. Predstavljao  me svojim suradnicima sa „ovo je nova pročelnica“. Iz čega je vidljivo da je tada nečelnik Hunjadi bio nemaran u donošenju potrebitih Odluka. Odluka o imenovanju pročelnika vršitelja dužnosti i Odluka o imenovanju mentora; a na sudu je i sam priznao da sam bila mentor, ali da Odluku nije donio.

Ja sam preuzela sav posao koji je dotada radio pročelnik Općine Sveta Marija koji je otišao na drugo radno mjesto, a dobila sam Rješenje o neraspoređenosti (otkaz) odmah kada je načelnica Slamek zaposlila novu pročelnicu jer je opet sav posao koji sam dosad ja radila pripao novozaposlenoj pročelnici.

Moje radno mjesto se ukinulo od strane načelnice Slamek iz razloga što je sav moj posao pripao novozaposlenoj pročelnici; upravo isto se dogodilo kada je bivši pročelnik u siječnju 2011. dao otkaz pa je meni pripao sav opis radnog mjesta pročelnika, ali pod nazivom administrativni tajnik ili viši referent.

Ovdje se samo radi o manipulaciji nazivima radnih mjesta koja su u konačnici identični.

I na kraju, ovim postupkom želi me se etiketirati kao kriminalca, kako bi se skrenula pozornost na moguća kriminalna djela koje je činio Hunjadi kao načelnik, a na koje sam mu kao službenica upozoravala.

(rt, Udruga ovršni, foto: UO)