POKRENUTA INICIJATIVA ZA REKONSTRUKCIJU I DOGRADNJU OSNOVNE ŠKOLE M. SREDIŠĆE

Zamolba za pokretanje inicijative rekonstrukcije i dogradnje postojeće školske zgrade u Osnovnoj školi Mursko Središće.

 

Grad Mursko Središće i Osnovna škola Mursko Središće predlažu Međimurskoj županiji, kao osnivaču OŠ Mursko Središće, da zajednički pokrenemo inicijativu za dogradnju školske zgrade matične škole u Murskom Središću, s ciljem buduće organizacije jednosmjenske i cjelodnevne nastave.

Osnovna škola Mursko Središće je škola koja u svojem upisnom području obuhvaća područje Grada Mursko Središće sa naseljima: Mursko Središće, Peklenica, Križovec, Hlapičina i Sitnice. Nastava se odvija u dvije smjene u matičnoj školi u Murskom Središću, te u područnim školama Peklenica i Hlapičina. Ukupan broj učenika je 543, (nacionalne manjine 105 učenika). Smatramo da bi Grad Mursko Središće kao centar razvoja sjevernog dijela Međimurja i Osnovna škola Mursko Središće kao nositelj provedbe osnovnoškolskog obrazovanja, trebali biti u prioritetima Međimurske županije kod uvođenja jednosmjenske nastave u Međimurskoj županiji.

Podsjećamo da u članku 49. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, stoji da se odgojno obrazovni rad u školi odvija u jednoj smjeni ako to dopuštaju prostorni, kadrovski i drugi uvjeti rada. Također, prema Državnom pedagoškom standardu, članak 6., optimalna škola je ona, koja radi u jednoj smjeni, od 16 do 20 razrednih odjela s podjednakim brojem razrednih odjela svakog razreda. Osnovni standard školskog prostora u pravilu treba osigurati rad škole u jednoj  smjeni do stvaranja potrebnih uvjeta, a iznimno u dvije smjene.

Takav  rad omogućuje optimalno ostvarivanje odgojno-obrazovnih ciljeva različitim oblicima nastavnih, izvannastavnih i slobodnih aktivnosti, dopunske i dodatne nastave te pravilnom izmjenom rada, odmora i prehrane učenika.

Trenutne dodatne potrebe škole su:

– kabinet za manjinski jezik, kabinet za strani jezik, kabinet za glazbenu kulturu, kabinet za likovnu kulturu, informatički kabinet, kabinet za fiziku i kemiju, spremišni prostor za kemikalije, spremišni prostor za prirodoslovne zbirke, kabinet za povijest, kabinet za geografiju,   geografska promatračnica, učionica za tehničku kulturu – radionica, prostorije za provođenje edukacijsko-rehabilitacijskih programa za učenike s teškoćama, knjižnica i čitaonica.

Kranji ciljevi dogradnje: organizacija cjelodnevne nastave, mogućnost provedbe projekata cjelodnevnog boravaka za učenike nacionalnih manjina, mogućnost organizacije produženog boravka, dopunska, dodatna i izvannastavne aktivnosti u popodnevnim terminima, primjereni prostori za najam prostorija glazbenoj školi, (Umjetnička škola Miroslav Magdalenić).

Prethodna inicijativa dogradnje škole postoji još od 2007. godine kada je škola napravila i Projektni zadatak : Rekonstrukcija i dogradnja postojeće školske zgrade matične škole, postoje i Geotehnički elaborat o uvjetima temeljne dogradnje iz 2009. Lokacijska dozvola je nakon jednog produživanja, prestala vrijediti 1.01.2013., bez mogućnosti daljnjeg produženja.

Temeljem navedenog, molimo Vas da navedeni projekt rekonstrukcije i dogradnje u Osnovnoj školi Mursko Središće uvrstite u prioritetna ulaganja Međimurske županije u idućem razdoblju. Također predlažemo i zajednički radni sastanak s ciljem utvrđivanja mogućnosti provedbe navedenog.

Za sve daljnje dogovore stojimo na raspolaganju te Vam unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju i suradnji.

S poštovanjem.

OSNOVNA ŠKOLA

MURSKO SREDIŠĆE:                                                                               GRADONAČELNIK:

RAVNATELJ:

Elvis Šarić, prof.                                                                                           Dražen Srpak

SAM_2548