POKRENUT JE POSTUPAK IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA MURSKO SREDIŠĆE

(„Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/07, 3/12 i 1/16)

 

Na temelju čl. 88. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13) Ured Grada Mursko Središće kao nositelj izrade plana obavještava javnost da je pokrenut postupak III. izmjene i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/07, 3/12 i 1/16).

Informacije o tijeku izrade postupak III. izmjene i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Mursko Središće mogu se dobiti u Gradu Mursko Središće, Ured Grada, Trg bana Josipa Jelačića 10, 40315 Mursko Središće, ili upitom na broj 040/370-782.

S poštovanjem.

GRADONAČELNIK:

Dražen Srpak

(foto Tin Tomanić)