PODNESITE ZAHTJEV ZA OSLOBAĐANJE OD KOMUNALNE NAKNADE

Obavijest građanima u svezi komunalne naknade Grada Mursko Središće.

                       

            Poštovani.

 

            Grad Mursko Središće krajem mjeseca ožujka svim kućanstvima dostaviti će uplatnice, rješenja i obavijesti o plaćanju komunalne naknade. Obaviještavamo građane koji imaju uvjete za oslobađanje da mogu podnijeti zahtjeve za oslobađanje. U obavijesti koja će biti dostavljena svakom kućanstvu su obrazloženi svi uvjeti i način podnošenja zahtjeva za oslobađanja plaćanja komunalne naknade, i to isključivo prema sljedećim kriterijima:

 

1)      Ako kućanstvo po svim osnovama ostvaruje prihode po članu domaćinstva manje od 1.000,00 Kn. U prihode se ne uračunava prihod po osnovi socijalne pomoći,

2)      Ako je obveznik plaćanja komunalne naknade – nositelj kućanstva ili njegov bračni partner, korisnik bilo kakvog oblika socijalne pomoći,

3)      Ako je obveznik plaćanja komunalne naknade – nositelj kućanstva ili njegov bračni partner, osoba sa priznatom 80%-tnom tjelesnom invalidnošću.

4)      Ako je obveznik plaćanja komunalne naknade – roditelj ili staratelj kronično bolesnog djeteta ili djeteta sa prirođenim anomalijama, do početka ostvarivanja samostalnih prihoda djeteta, a zbog povećanih troškova života nastalih temeljem troškova liječenja djece. Staratelji navedeno oslobođenje ostvaruju samo u slučaju ako bolesno dijete živi sa njima u zajedničkom kućanstvu. Pod pojmom kronično bolesne djece podrazumijevaju se slijedeće bolesti: cerebralna paraliza, epilepsija, šećerna bolest, teška astma, teške kronične neurološke bolesti (mišićna distrofija, multipla skleroza i druge teške bolesti prema nalazu liječnika specijalista), maligna oboljenja, djeca sa teškim psihičkim poremećajima. Pod pojmom prirođenih anomalija smatraju se sve prirođene anomalije koje značajno otežavaju kvalitetu života i samim time uzrokuju povećane troškove života, a osobito djeca sa Downovim sindromom, djeca sa prirođenim srčanim i bubrežnim bolestima ili prirođenim teškim anomalijama organa za kretanje i ostalih ekstremiteta.

 

Oslobađanje plaćanja odnosi se isključivo na tekuću godinu i ne prenosi se na sljedeću godinu stoga je zahtjev za oslobađanje plaćanja potrebno podnositi svake godine. Zahtjev se podnosi na obrascu kojeg možete dobiti i predati u Gradskoj upravi Mursko Središće, Trg bana Josipa Jelačića 10, 40315 Mursko Središće, radnim danom od 07,00 do 15,00 sati, osim ponedjeljkom kada je radno vrijeme od 70,00 do 16,00 sati  i petkom od 70,00 do 14,00 sati. Napominjemo još jednom da će se zahtjevi zaprimati u roku 15 dana od dana primitka rješenje ili uplatnica.

           

            S poštovanjem.

                                                                       GRADONAČELNIK:

 

 

                                                                                  Dražen Srpak

____________________________________________

/IME i PREZIME/

____________________________________________

/ADRESA i TELEFON/

JMBG: ______________________________________

RJEŠENJE KLASA UP-I-363-03/14-01/__________

IZNOS ZADUŽENJA: ____________________ Kn

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

          Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo,

zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove

Trg bana Josipa Jelačića 10

40315 Mursko Središće

DATUM ZAPRIMANJA: ___________________

KLASA: 363-01/14-01/__________

UR. BROJ: 2109/11-14-01/1-1

 

ZAHTJEV ZA OSLOBAĐANJE

PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE ZA 2014. GODINU

 

         Molim gornji naslov da me oslobodi plaćanja komunalne naknade za 2014. godinu, s obzirom da temeljem članka 11. Odluke o komunalnoj naknadi («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 9/2007, 4/2010 i 3/2012), spadam u kategoriju:

 

1)      Ako kućanstvo po svim osnovama ostvaruje prihode po članu domaćinstva manje od 1.000,00 kn. U prihode se ne uračunava prihod po osnovi socijalne pomoći,

2)      Ako je obveznik plaćanja komunalne naknade – nositelj kućanstva ili njegov bračni partner, korisnik bilo kakvog oblika socijalne pomoći,

3)      Ako je obveznik plaćanja komunalne naknade – nositelj kućanstva ili njegov bračni partner, osoba sa priznatom 80%-tnom tjelesnom invalidnošću,

4)      Ako je obveznik plaćanja komunalne naknade – roditelj ili staratelj kronično bolesnog djeteta ili djeteta sa prirođenim anomalijama, do početka ostvarivanja samostalnih prihoda djeteta, a zbog povećanih troškova života nastalih temeljem troškova liječenja djece. Staratelji navedeno oslobođenje ostvaruju samo u slučaju ako bolesno dijete živi sa njima u zajedničkom kućanstvu. Pod pojmom kronično bolesne djece podrazumijevaju se slijedeće bolesti: cerebralna paraliza, epilepsija, šećerna bolest, teška astma, teške kronične neurološke bolesti (mišićna distrofija, multipla skleroza i druge teške bolesti prema nalazu liječnika specijalista), maligna oboljenja, djeca sa teškim psihičkim poremećajima. Pod pojmom prirođenih anomalija smatraju se sve prirođene anomalije koje značajno otežavaju kvalitetu života i samim time uzrokuju povećane troškove života, a osobito djeca sa Downovim sindromom, djeca sa prirođenim srčanim i bubrežnim bolestima ili prirođenim teškim anomalijama organa za kretanje i ostalih ekstremiteta.

 

Izjavljujem da osim mene u kućanstvu žive:

_________________________________                 –           ____________________________

_________________________________                 –           ____________________________

_________________________________                 –           ____________________________

________________________________       ___                  –           ____________________________

_________________________________                 –           ____________________________

/ime i prezime, srodstvo/                                                                   /status i mjesečna primanja/

 

            Izjavljujem da ukupni mjesečni prihod kućanstva iznosi _____________ Kn.

            U prilogu zahtjeva dostavljam potrebnu dokumentaciju kojom dokazujem istinitost svojih tvrdnji te za sve navedeno u zahtjevu jamčim svojim potpisom.

 

U Murskom Središću, ____.____.2014.

 

 PODNOSITELJ ZAHTJEVA:

 

 

_________________________