PODIŽE se maksimalni iznos rodiljne naknade s 3.991 kn na 5.654 kn, a sve te i druge mjere donio je i Grad Mursko Središće

A trebati će ih zapravo delimitirati što prije!

Jučer je u hrvatskom saboru bila rasprava na prvo čitanje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o rodiljnim naknadama i roditeljskim potporama.
Predloženim izmjenama značajno se poboljšavaju prava roditelja koja su već jednom poboljšana pred dvije godine kada je maksimalni iznos naknade povećan sa 2.660 kn na 3.991 kn. (drugih šest mjeseci)

Novim izmjenama taj iznos će biti 5.654 kn te se poboljšavaju još neke odredbe, a naročito se briga posvetila očevima kada žele biti dio porodiljnog sa djetetom. Sinergija države, područne i lokalne samouprave je također jako važna po tom pitanju. Porezna reforma ove vlade donijela je puno veće proračune pa su mnoge općine i gradovi donijele mjere koje su usmjerene prema mladim obiteljima. Očituju se u gradnji vrtića, popodnvenom boravku, boljem omjeru sufinanciranja, pomoći učenicima, srednjoškolcima, studentima. Povećane su naknade za novorođenu djecu.

Sve te mjere donio je i Grad Mursko Središće, a uz njih oslobađamo mlade do 40 godina od komunalnog doprinosa i dajemo poticaje za gradnju prve nekretnine. Sve to trebalo bi olakšati mladim obiteljima odrastanje djece i stjecanje doma.

Također sam iznio problem udomiteljstva koje je poprilično potrebito u Međimurju. Naime zaposlena osoba koja udomi dijete mlađe od godinu dana može na porodiljni, ali bez naknade što pak nije logično jer je opskrbnina koju dobije za dijete puno manja od prava iz porodiljnog te bi to trebalo izmijeniti. Manje više smo se složili svi da je vlada predložila dobar zakon pa će stoga biti siguran sam podržan velikom većinom, objavio je na svom Facebook profilu gradonačelnik Grada Mursko Središće i saborski zastupnik Dražen Srpak.

(R. Tomanić, foto: fb D.S.)