Plenković: Stekli smo povjerenje braniteljskih udruga

Povjerenje je temelj za kvalitetnu suradnju koju smo uspostavili s braniteljskim udrugama. U dva mandata učinili smo velike iskorake u zaštiti prava i dostojanstva hrvatskih branitelja, koji su podnijeli najveću žrtvu za našu slobodu. To je naša trajna zadaća i moralna odgovornost!

Usvojili smo novi Zakon o hrvatskim braniteljima te povećali osobne invalidnine i mirovine. Izgradili smo i opremili veteranske centre u Daruvaru, Petrinji, Sinju i Šibeniku, pružajući time mjesto sveobuhvatne skrbi za braniteljsko-stradalničku populaciju. Provodimo programe poboljšanja zdravlja hrvatskih branitelja te stambenoga zbrinjavanja branitelja, članova obitelji smrtno stradalih i nestalih te umrlih ratnih vojnih invalida. Donijeli smo i Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

U idućem mandatu, osnovat ćemo braniteljske centre za dugotrajni smještaj hrvatskih branitelja u teškim životnim situacijama, a kojima je potrebna trajna skrb koju ne mogu dobiti kod kuće. Proširit ćemo mrežu veteranskih centara izgradnjom novih centara u Osijeku, Virovitici, Krapini, Senju i Biogradu, a svakom branitelju i stradalniku u potrebi omogućit ćemo usluge psihosocijalne i tjelesne pomoći.

Nastavit ćemo intenzivnu potragu za svim nestalim osobama, s naglaskom na prikupljanje saznanja i sustavna istraživanja mogućih mjesta prikrivenih grobnica. Uložit ćemo dodatne napore u daljnji razvoj i unaprjeđenje metodologije rada u procesu identifikacije posmrtnih ostataka te raditi na procesuiranju svih nekažnjenih ratnih zločina.

Njegovat ćemo partnerski odnos s udrugama proisteklima iz Domovinskog rata i nastaviti pružati podršku provedbi zajedničkih projekata. (m)