Penava: Postignut je dogovor o parlamentarnoj većini!

Zagreb, 8. svibnja ožujka 2024. – Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan
Penava održao je konferenciju za medije na kojoj je komentirao ishod
pregovora oko sastavljanja nove Vlade.

„Pregovarački timovi HDZ-a i DP-a su postigli dogovor o parlamentarnoj
većini, i sastavljanju izvršne vlasti odnosno buduće Vlade. Sporazum je
baziran na dogovoru Domovinskog pokreta, HDZ-a, dijela pripadnika
manjina, odnosno zastupnika manjina i partnera“, rekao je uvodno Penava.

„Što se tiče resora, govorimo kad je u pitanju Domovinski pokret o tri
ključna resora koja smo komunicirali u vremenima i prije samih izbora.
Pod broj jedan ministarstvo demografije. S obzirom na program DP-a jasno
smo stavljali do znanja da demografski slom koji doživljavamo u
Hrvatskoj doživljavamo kao problem broj jedan i drago nam je što smo
postigli dogovor za ovaj resor“, dodao je.

„Jednako tako, resor poljoprivrede. Znajući što smo komunicirali i kroz
saborske rasprave, ali i preko vas, i zahvaljujući vama u medijima.
Dakle, samodostatnost u proizvodnji hrane, povezanost za demografiju i
naseljavanje ruralnih prostora, kojih nema bez dobre kvalitetne
razvijene poljoprivredne proizvodnje. Apsolutno, jedan velik problem,
težak problem, problem koji se rješava u Hrvatskoj dulje od 30 godina i
nije riješen kvalitetno. Spremni smo se uhvatiti u koštac s tim
izazovom“.

„Zato smo tu i nadamo se i sigurni smo da ćemo uspjeti tu problematiku
dovesti na jedan zadovoljavajući nivo koji će moći biti moguće pratiti
kroz vrlo jasne brojke, vrlo jasnu dinamiku povećanja te proizvodnje i
ispunjavanje zacrtanih ciljeva“, dodao je.

„Treći resor koji smo kroz pregovaračke timove uspjeli dogovoriti, oko
čega smo se dogovorili, ministarstvo je gospodarstva, u svom suštinskom
dijelu gospodarstva, poduzetništva, energetike, proizvodnje ,industrije
i svega drugoga što je sama suština. Dakle, bez ovog dijela koji se tiče
ekologije, odnosno zelenih politika“, kazao je Penava.

„Osim toga i na ovo sve dogovorena je u određenoj mjeri i učešće odnosno
kvota koja će se primjenjivati i kroz druge strukture vlasti, ali za te
sve detalje je potrebno više vremena i za to ćemo iskoristiti dane i
tjedne koji su pred nama. Prvi korak svakako je prikupljanje potpisa za
sastavljanje parlamentarne većine, vezano za to dogovor je takav da će
Domovinski pokret podržati i u samom Saboru kandidata za predsjednika iz
redova Hrvatske demokratske zajednice, a Domovinski pokret će imati
potpredsjednika Hrvatskog sabora“, rekao je.

Penava je istaknuo kako su dogovorena dva potpredsjednika Vlade.
“Državne tajnike još nismo detektirali, ali sukladno dogovorenim kvotama
koje su 20%, govorimo tu o nekakvih desetak tajnika”, rekao je.

„Mi imamo problem sa SDSS-om, ali to je isključivalo bilo kakav problem
sa srpskom manjinom. Mi smo apsolutno za to da se svaka manjina osjeća
ugodno. S druge strane, jasno smo komunicirali razloge zašto smo protiv
SDSS-a. Njihove i naše politike su nespojive”, poručio je.

„Ostaje točka na kojoj ćemo inzistirati, a to je pitanje financiranje
tiskovina poput Novosti koje za proračunski novac hrvatskih građana
napadaju temelje Republike Hrvatske, a sve pod krinkom tiskovine koja bi
trebala promovirati vrijednosti nacionalnih manjina. Gospodo draga, tu
se ne slažemo i neće biti politika nerazumljivih širem krugu ljudi.
Apsolutno uvažavamo sve političke opcije, spremni smo s njima
razgovarati, ali pratimo svoje politike i na njima ćemo inzistirati”,
zaključio je Penava.

Služba za odnose s javnošću Domovinskog pokreta