Pavlic: Zašto je varaždinska bolnica dobila 10 puta više sredstava od naše u Čakovcu?

Na aktualnom satu 14. sjednice Skupštine Međimurske županije vijećnik MDS -a Željko Pavlic postavio je pitanje županu Međimurske županije Matiji Posavcu uz obrazloženje: „Na sjednici Vlade RH održanoj u srijedu 27. rujna donesena je Odluka o isplati namjenske pomoći za podmirenje dijela dospjelih obaveza bolničkih zdravstvenih ustanova prema dobavljačima lijekova i potrošnog materijala. Razlog donošenja ove odluke leži u porastu opće razine cijena, a HZZO će isplatiti ukupno 26.845.869 eura.

Županijska bolnica Čakovec tako će dobiti 595.924 eura, a Opća bolnica Varaždin 10 puta veći iznos odnosno 5.888.261 eura.

Pitam župana da li će tih 600.000 eura biti dovoljno za pokriće dospjelih obaveza Županijske bolnice Čakovec i kako tumači situaciju da je Opća bolnica Varaždin dobila 10 puta veći iznos od one u Čakovcu, odnosno nije li to model po kojem će funkcionirati zdravstvo kada država uskoro preuzme upravljanje nad svim općim bolnicama ?”

Župan Matija Posavec složio se da varaždinska bolnica nije ni 10 puta veća, ni 10 puta jača od naše, upozorivši i da je na tom primjeru vidljiv odnos vlasti prema Županijskoj bolnici Čakovec:”No, u vaganju ovog omjera treba uzeti u obzir da naša Bolnica, u odnosu na druge, znatno urednije podmiruje svoje obaveze za nabavu lijekova i materijala pa su joj i dugovi manji.”

MDS