Pavlic: Kakve su koristi od bušotina za lokalnu samoupravu?

Na 14. sjednici Skupštine Međimurske županije, u okviru aktualnog sata, vijećnik MDS -a Željko Pavlic postavio je pitanje županu Međimurske županije Matiji Posavcu:

Ovih dana je Ministarstvo gospodarstva izdalo dozvole za istraživanje geotermalnih voda na pet lokacija u Republici Hrvatskoj i sklopilo ugovore s 3 kompanije zainteresirane za proizvodnju struje iz ovih obnovljivih izvora.

Od tih 5 lokacija dvije su u Međimurskoj županiji i nakon provedenog natječaja dozvolu za lokaciju Međimurje 5 (?) dobila je Ina, a za lokaciju Kotoriba dozvolu je dobila tvrtka Viola Energy Generation d.o.o. iz Turske.

Pitam župana da li je županija, i gradovi i općine na kojima će se vršiti eksploatacija, bila upoznata sa raspisivanjem natječaja i uvjetima u njima, odnosno da li ugovori propisuju i koncesijske i druge benefite za lokalnu samoupravu ?

Da mu je drago da Međimurje ima geotermalni potencijal, istaknuo je u odgovoru vijećniku Pavlicu međimurski župan Matija Posavec tijekom Aktualnog sata na sjednici Županijske skupštine.

Kako je rekao, javni natječaj provodila je država te Međimurska županija nije morala biti niti je bila obavještena o tome.

– Pratimo i mi iz medija. Što se tiče koncesija, one jesu regulirane zakonom isto kao i u crpljenju plina ili nafte, i tu postoje neke koncesijske naknade koje su naravno puno manje nego to zaslužujemo. Drago mi je da imamo geotermalni potencijal, i potencijal resursa, koji su potrebni za svijet ali mi je isto tako žao da tu možda nema malo tješnje komunikacije u smislu toga da barem općine na čijem se području provode ta istraživanja mogu više participirati u procesijskim naknadama – rekao je župan Posavec te dodao kako je zakonom regulirano da jedan određeni postotak dobiva općina, jedan županija a jedan država.

– Možemo dati inicijativu da se i to promijeni jer smatram da je to premalo za našu lokalnu samoupravu – rekao je župan Posavec. (m)