ORaH U M. SREDIŠĆU – ZAŠTO SE ŠUTI O HIDRAULIČKOM FRAKTURIRANJU ?

Danas 19.03.2015. u organizaciji GO ORaH-a Mursko Središće održana je konferencija za medije. Tema je bila Hidrauličko frakturiranje – zašto se u Hrvatskoj o tome šuti? Evo što je bilo rečeno.

Hidrauličko frakturiranje je proces vađenja plina iz ležišta ubrizgavanjem fluida, kombinacije vode, kemikalija i pijeska, u kanale bušotine u određeni sloj u stijeni pod zemljom pod velikim tlakom da bi došlo do pucanja stijena u slojevima, kako bi se proizveo dotok tamo zarobljenog prirodnog plina. Hidrauličko frakturiranje kontroverzna je metoda izvlačenja plina čija je tehnologija  potencijalno izuzetno štetna za podzemne, a u slučaju lošeg upravljanja otpadnim talozima, i površinske vode.

fra 1

Glavni rizici povezani s ovom tehnologijom se mogu predvidjeti, a šteta za okoliš od prakticiranja ove tehnologije očituje se u kemijskim tvarima koje se koriste, a koje su kancerogene, radioaktivne, mutagene itd. Ove tvari trajno onečišćuju podzemlje, također  isparavanju metana koji se vrlo često pronalazi u izvorima voda u blizini bušenja; te potresima čiji broj raste u područjima u kojima se vrše bušenja. U Republici Sloveniji provode se pripreme za vađenje plina ovom tehnologijom na području koje graniči s Hrvatskom i to samo nekoliko kilometara, a prema javnim dokumentima INE d.d. isto je pripremnim fazama i u RH još od 2006. godine na području Međimurja kad su krenula pokusna ispitivanja. 2012. do 2014. godine započeta su testiranja bušotine Zebanec-3 te se odvijaju radovi na plinskim poljima Vučkovec, Vukanovec i Zebanec. Koji se postupci izvode danas, ne znamo. Stoga je ORaH, koji se oštro protivi metodi hidrauličkog frakturiranja, danas u Murskom Središću odlučio upozoriti javnost na njegove dokazano štetne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi. „U Hrvatskoj su ove pripreme prošle nezapaženo“ Tom prilikom  je izjavila Ivana Oletić ,Povjerenica GO Mursko Središće ORAH.

U svijetu postoje stotine tisuća primjera o štetnosti frakturiranja (u 70 posto svih vodnih izvora na području frakturiranja uočeno je prisustvo metana u vodi, kao i značajan porast broj potresa – grad Groningen u Nizozemskoj imao je 3000 potresa u zadnje 3 godine), te stoga upravo države predvodnice frakturiranja (New York, Nizozemska, Bugarska), danas ga zabranjuju i traže moratorij na njegovo provođenje. Europska unija nije zauzela jedinstveno stajalište, no u Preporuci Europske komisije između ostalog stoji preporuka „da je javnost obaviještena o sastavu fluida upotrijebljenih u postupku hidrauličkog lomljenja u svakoj bušotini te o sastavu otpadnih voda, polaznim podatcima i rezultatima praćenja, kako bi se osiguralo da tijela i opća javnost imaju stvarne informacije o potencijalnim rizicima i njihovim izvorima. Šteta koju bi primjena ove tehnologije mogla proizvesti hrvatskim vodnim zalihama je nemjerljiva, kao i indirektan utjecaj na ljudsko zdravlje. „Stoga, tražimo lokalne vlasti da nas informiraju na kojim poljima se radi, koliko bušotina, koji postupci se koriste, kakvog će to imati utjecaja na okoliš te da nas redovito obavještavaju o narednim planovima.Također želimo uvid u kemijske supstance koji se koriste“ – izjavio je Mavrek Kristijan Član predsjedništva Oraha Središnje regije.

Stoga ORaH, osim što želi upozoriti i informirati širu javnost, od nadležnih tijela kao minimum prije donošenja odluke o provođenju, traži stratešku procjenu utjecaja, rizik svake lokacije, te omogući transparentno informiranje javnosti. Na temelju toga potrebno je donijeti zakonsku regulativu o predmetnoj tehnologiji, a dok sve navedeno ne bude ostvareno – uvesti moratorij, kako u Hrvatskoj, tako i u pograničnim područjima sukladno ESCO konvenciji o prekograničnom onečišćenju.  (rt)

fra 2