Oporba OV Općine Gornji Mihaljevec: “Prijetnje medijima neće proći!”

Poštovani,

kao što smo rekli, smatramo da je neprimjereno, da bilo tko, na bilo koji način  pokušava utjecati na uređivačku politiku nezavisnih medija.

Jedino što smatramo ispravnim u demokratskom svijetu je da građani imaju pravo na cjelovite i istinite informacije.

Stoga smo objavili na našim mrežnim stranicama naš stav i mišljenje s nekim konkretnijim  dokazima, gdje se načelnik kleo u transparentnost rada.

Ne želimo da bilo tko omalovažava medije zbog objava sadržaja koje dajemo kao službena priopćenja.

S poštovanjem, srdačan pozdrav !

Oporba OV Općine Gornji Mihaljevec

predsjednik Kluba: Željko Dvanajščak 

članovi: Mladen Borko, Franjo Kovačić, Boris Resman

Općina Gornji Mihaljevec, Općinsko vijeće

Klub vijećnika zajedničke liste kako smo sudjelovali na proteklim izborima za Općinsko vijeće (Nezavisna lista Matija Posavec – NL, Hrvatska demokratska zajednica – HDZ i Hrvatska socijalno – liberalna stranka – HSLS)

Prenosimo s mrežne stranice Oporbe OV Gornji Mihaljevec:

Klub oporbenih vijećnika Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec

Neki mediji su prenijeli sadržaj s naših mrežnih stranica pod nazivom „Dodjela novaca udrugama duboko nepravedna“, na što je Načelnik reagirao „Zahtjevom za ispravak objavljene informacije“,  ali je uz to naložio medijima koji su prenijeli sadržaj, pod prijetnjom tužbe, da objavljeni sadržaj moraju skinuti (obrisati) sa svojih stranica.

To su samo još neki u nizu dokaza da je načelnik uveo nedemokratske metode vladanja uz maksimalno nepoštivanje hrvatskih pozitivnih propisa, te se i ovdje usuđuje miješati u uredničku politiku nezavisnih medija.

Svi imamo pravo izreći demanti koji mediji moraju objaviti, ako utvrdimo, tj. smatramo da su objavljene neistinite informacije, ali nemamo pravo tražiti tj. zapovijedati pod prijetnjom tužbe da se autorski sadržaji brišu sa internetskih portala.  Mediji su sadržaj prenijeli s naše mrežne stranice i nikako ne stoji da su za to trebali odobrenje Načelnika.

Temeljno načelo demantija je da ne smije biti veći od objavljenog sadržaja, a iz priloga se vidi što i kako Općina na čelu s Načelnikom prijeti medijima da ne smiju objavljivati što oni ne odobre!

U svojoj prijetnji Načelnik zapravo nije demantirao nijednu tvrdnju Oporbe (osim što se pravi neinformiran) , pa ćemo pojasniti o čemu se radi po točkama njegovog demantija.

  1. Načelniku je nejasno što je Oporba. Još 13.12.2021. godine Predsjednik Općinskog vijeća je dobio predstavku s informacijom o osnivanju Kluba oporbenih vijećnika s odlukom da će se potpisivati s „Oporba OV Općine Gornji Mihaljevec“, te je jasno i čitko navedeno tko su članovi Kluba i koje su njihove funkcije u Klubu. (prilog)
  2. Iz objavljene Odluke o dodjeli sredstava je razvidno da je udrugama podijeljeno 300.000,00 kn, te ne vidimo kako je to netočno i neistinito. Tvrdi da je neistinito da je još toliko putem različitih sufinanciranja dato udrugama.  Točno da nismo iznijeli pravu sumu sufinanciranja van javnog natječaja, ali imamo opravdanu sumnju da je daleko veća od dodatnih 300.000,00 kn. Naime, sve udruge u Općini koriste općinski prostor bez pismenog odobrenja, rješenja, odluke o dodjeli prostora udrugama. Nikada u Općini nije objavljen javni natječaj. Sve te troškove pokriva Općina, a što je to nego dodjela sredstava putem različitih sufinanciranja? Možemo u detalje, ako treba, ali je dovoljno da kažemo da održavanje nogometnih igrališta u Općini plaća Općina. Općina plaća troškove električne energije (neka igrališta imaju i reflektore), plaća vodu, plaća održavanje prostorija. Za sve udruge Općina plaća struju, vodu, održavanje prostorija i sl., i to bez ikakve Odluke ili Rješenja od strane Općine ili Načelnika Općine. Je li to netransparentno trošenje novaca neka građani prosude sami, a bilo bi jako zanimljivo da Načelnik predoči javnosti koliki su ti troškovi i vidjet ćemo da je to puno više u godinu dana od svote koju smo naveli.
  3. Nismo željeli ulaziti u osobnost, ali nas ovakva bahatost Načelnika tjera na to, kako bi građani znali istinu. U objavljenoj Odluci o dodjeli sredstava udrugama za 2022. godinu razvidno da su od 300.000,00 kn preko 50% dobile 3 udruge koje vode majka Načelnika Općine, žena Načelnika Općine i neformalni osobni savjetnik načelnika Općine – prijatelj. Svaka daljnja raščlamba je suvišna.
  4. Sredstva udrugama se ne dodjeljuju prema broju članova, nego se sufinanciraju projekti – kvaliteta i značaj za opće javno dobro.
  5. Netočna je tvrdnja u demantiju da je „sav postupak glede financiranja udruga Općine Gornji Mihaljevec proveden sukladno zakonskoj proceduri i transparentno, da navedemo samo jedan dokaz. Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/2015, 37/2021) u  Članak 29. stavak  1. određuje da je Povjerenstvo za ocjenjivanje nezavisno stručno ocjenjivačko tijelo kojega osniva te njegove članove imenuje davatelj financijskih sredstava i kojega sačinjavaju predstavnici tijela jedinica lokalne samouprave, predstavnici organizacija civilnoga društva, predstavnici znanstvenih i stručnih institucija i nezavisni stručnjaci za područja obuhvaćena prioritetnim područjima natječaja. Nadalje određuje da zaposlenici davatelja financijskih sredstava (a to je i Načelnik Općine) uključeni u natječajni postupak, a nisu i članovi ocjenjivačkog povjerenstva ni na koji način ne smiju utjecati na rad ocjenjivača, a postoje dokazi da je načelnik određivao koliko novaca će se dati kojoj udruzi, bez obzira na kvalitetu projekta. Samo što Načelnik misli da se to ne može dokazati.

U Povjerenstvu za ocjenjivanje projekta nije bilo predstavnika organizacija civilnoga društva (udruga),  nije bilo predstavnika znanstvenih i stručnih institucija, a niti nezavisnih stručnjaka za područja obuhvaćena prioritetnim područjima natječaja.

Po čemu je onda postupak dodjele sredstava proveden po zakonskoj proceduri i transparentno?

Tvrdnja u demantiju da je nanesena nekakva šteta Načelniku je u najmanju ruku smiješna. Načelnik općine je javna osoba, pa tako i sve njegove odluke i aktivnosti podliježu javnoj kritici i ako se nije sposoban nositi s time, rješenje je jednostavno, neka da ostavku.

A prijetnja da će tužiti medije što iznose drugačija mišljenja ili sadržaje koji ne veličaju lik i djelo Načelnika Općine je krajnje neodgovorna i šteti ugledu Općine i takvim ponašanjem je od Općine Gornji Mihaljevec već napravio „Općinu slučaj“.

Oporba OV Općine Gornji Mihaljevec