Općina Vratišinec roditelje će osloboditi od plaćanja vrtića za jedan mjesec

Općina Vratišinec podnijela je Središnjem državnom uredu za demografiju i mlade prijavu na Javni poziv općinama Republike Hrvatske za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini za devetnaestero djece u dječjem vrtiću „Srčeko“ iz Vratišinca. Mjera pomoći podrazumijeva osiguravanje financijske potpore iz Državnog proračuna kako bi se doprinijelo u postizanju što većeg institucijskog zbrinjavanja djece predškolske dobi prvenstveno u općinama s potpomognutih područja, u kojima nedostaje i/ili je slabo razvijena institucionalna podrška za djecu rane i predškolske dobi, ali i u općinama razvrstanima od V. do VIII. skupine po indeksu razvijenosti, a koje ulažu značajnija financijska sredstva u predškolsku djelatnost.

Dana 27. ožujka, Središnji državni ured za demografiju i mlade donio je Odluku o raspodjeli financijskih sredstava kojom je Općini Vratišinec dodijeljeno 13.794,00 eura što je maksimalni iznos prema kriteriju broja djece u vrtiću. Sukladno uvjetima iz Javnog poziva prihvatljivim troškovima za financijsku potporu smatraju se troškovi izdataka za radnike: bruto plaće te naknade i materijalna prava radnika, prehranu djece, uvjete boravka djece (materijalni izdaci, energija i komunalije, tekuće održavanje objekta i opreme, prijevoz djece).

S obzirom da su Općini Vratišinec dodijeljena financijska sredstva, roditelji čija djeca pohađaju DV „Srčeko“ bit će oslobođeni plaćanja vrtića/ predškolskog programa za mjesec svibanj ili lipanj 2023. godine, a sve u skladu s uvjetima iz Javnog poziva Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Načelnik Mihael Grbavec istaknuo je: „Ovo nam je prvi puta da smo se prijavili na ovakvu vrstu javnog poziva i zahvaljujem Središnjem državnom uredu što je prepoznao kvalitetu naše prijave te ovim putem pohvaljujem pročelnicu i računovodstvenu referenticu Jedinstvenog upravnog odjela na njihovom angažmanu, brzini i spretnosti s obzirom da su prijavu projekta podnijele sljedećeg dana od dana objave Javnog poziva“. Poziv se vodio po modalitetu otvorenog trajnog Javnog Poziva. Rok za podnošenje prijava istekao je danom iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava.

Općina Vratišinec