Općina Štrigova dodijelila materijalna sredstva udrugama

U prostorijama Doma kulture u Štrigovi održano je potpisivanje Ugovora o dodjeli financijskih sredstava udrugama i organizacijama civilnog društva koje djeluju na području Općine. Temeljen provedenog javnog natječaja za financiranje projekata i programa u 2023. godini, Općina Štrigova je dodijelila financijska sredstva udrugama i organizacijama civilnog društva za programe i projekte od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine. Povjerenstvo je pregledalo prijave, te je temeljem prijava 28 udruga dobilo financijska sredstva za provedbu svojih projekata i programa. Ukupna je vrijednost natječaja  55.112,00 eura.

– Rad udruga je od velike važnosti za Općinu jer se na taj način organizirano osmišljava popunjavanje slobodnog vremena naših mještana, njihovo okupljanje i druženje. U tu svrhu je ove godine udrugama podijeljeno 55 tisuća eura, a većina tih sredstava se odnosi na one koje su sa područja općine Štrigova. Ako tu dodamo sva vatrogasna društva, Crveni križ, HGSS i Turističku zajednicu, a koji se ne trebaju javljati na natječaj, navedeni iznos potpore se i više nego udvostručuje. Potrebno je uložiti dodatne napore kako bi se rad udruga podigao na višu razinu u smislu kvantitete ali i kvalitete (jače uključivanje u općinske manifestacije, djelovanje isključivo prema zakonskim odredbama…) – rekao je načelnik Općine Štrigova Stanislav Rebernik te dodao: Zahvaljujem svim udrugama koji promiču ime Općine u našoj županiji, a neke i diljem cijele Hrvatske. Prepoznajemo njihov rad i trud i uvijek ćemo ga podržavati koliko god je to moguće. – zaključio je načelnik Rebernik.

 

TERCA ART