OPĆINA SELNICA RASPISALA NATJEČAJ ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SELNICA

OPĆINSKI NAČELNIK

Općina Selnica, Jelačićev trg 4, 40314 Selnica

OIB: 92185452390

tel: 040/861-344, 040/861-890

fax: 040/861-891

e-mail: [email protected]

 

N A T J E Č A J

 
za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj godini 2015./2016.

 

Kriteriji za dodjelu stipendija:

 • – prebivalište na području Općine Selnica
 • – uspjeh u učenju
 • – socijalni status

Studenti upisani na studij izvan Varaždina imaju prednost. Prva godina se u pravilu ne stipendira.

Dokumenti potrebni za dodjelu stipendije:

 

 

 1. 1. Zamolba s kratkim životopisom (obavezan kontakt)
 2. 2. Potvrda o redovnom upisu na fakultet
 3. 3. Potvrda o prosjeku ocjena, odnosno ovjerena preslika indeksa iz koje su vidljive ocjene položenih ispita na preddiplomskom studiju
 4. 4. Izjava studenta da ne prima niti jednu drugu stipendiju
 5. 5. Izjava o broju članova zajedničkog kućanstva
 6. 6. Broj žiroračuna ili tekućeg računa

Za sve članove zajedničkog kućanstva potrebno je dostaviti:

 

 

 • – preslika osobnih iskaznica svih članova kućanstva
 • – potvrda fakulteta ili škole o školovanju užeg člana obitelji, ako takvog ima
 • – za one koji su u radnom odnosu, potvrda poslodavca o prosjeku plaće za zadnja tri mjeseca
 • – za nezaposlene punoljetne članove zajedničkog kućanstva koji se ne školuju, potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o visini prihoda u zadnja tri mjeseca
 • – za umirovljenike članove zajedničkog kućanstva, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o visini mirovine
 • – za obrtnike članove kućanstva, porezno rješenje o razrezu poreza na dohodak za prethodnu godinu
 • – za vlasnike poduzeća (pravnih osoba) članova kućanstva, prijavu poreza na dobit za prethodnu godinu i izjavu o vlasničkom udjelu

Zahtjevi se podnose do 16. listopada 2015. godine (PETAK), do 15,00 sati na adresu: Općina Selnica, Jelačićev trg 4, 40314 Selnica, sa naznakom: „NATJEČAJ ZA STIPENDIJE“.

Nakon završetka natječaja priloženi se dokumenti neće vraćati kandidatima.

S korisnikom stipendije i roditeljima ili skrbnicima korisnika stipendije zaključit će se ugovor o pravima i obvezama za vrijeme korištenja prava na stipendiju.

O rezultatima natječaja podnositelji zamolbi biti će obaviješteni u roku osam (8) dana od dana obavljenog izbora.

KLASA: 604-01/15-01/2                                                               NAČELNIK OPĆINE SELNICA

URBROJ: 2109-15-15-01                                                                         Ervin Vičević, v.r.

U Selnici, 16. rujna 2015.

TASBLE