„OLUJNA“ SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Mursko Središće Miljenko Cmrečak sazvao je 12. sjednicu za utorak 04.08.2015. u 17,00 sati. Možda termin predstavlja malo iznenađenje jer su u tijeku godišnji odmori, a sjednica će se održati i na samu obljetnicu VRA Oluja, no možda predloženi dnevni red koji donosimo u prilogu zahtjeva njeno održavanje.

(rt, foto Tin Tomanić)

IMG_8003

Na osnovu članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 33. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13)

S A Z I V A M

  1. sjednicu Gradskog vijeća Grada Mursko Središće, koja će se održati

dana 04.08.2015. godine (utorak) s početkom u 17,00 sati

u prostorijama Gradske vijećnice Grada Mursko Središće.

Nakon aktualnog sata i usvajanja zapisnika, za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

 

 

 

  1. 1. Prijedlog Odluke o usvajanju polugodišnjeg obračuna proračuna Grada Mursko Središće za razdoblje od 01.01.2015.g. do 30.06.2015.g.,

 

 

  1. 2. a) Prijedlog Odluke o dugoročnom zaduženju Grada Mursko Središće za iznos od 4.000.000,00 kuna,

 

  1. b) Prijedlog Odluke o prihvaćanju investicija financiranih dugoročnim zaduženjem u iznosu od 4.000.000,00 kuna,

 

 

 

  1. 3. Prijedlog Odluke o uključivanju Grada Mursko Središće u Europsku grupaciju za teritorijalnu suradnju EGTC PANNON,

 

 

  1. 4. a) Prijedlog Odluke o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Grada Mursko Središće,

 

  1. b) Prijedlog Odluke o usvajanju Plana zaštite od požara Grada Mursko Središće,

 

 

 

  1. 5. Rasprava o inicijativi Vijeća mjesnog odbora Sitnice za proširenje građevinskog područja u sklopu ulice Sitnice,

 

 

 

  1. 6.  Prijedlog Odluke o visini naknade za prisustvovanje na sjednicama Gradskog vijeća Grada Mursko Središće te stavljanju van snage Odluke o isplati naknade za prisustvovanje na sjednicama Gradskog vijeća osobama koje na sjednicama prisustvuju službeno i radno.

(materijal po navedenim točkama u prilogu, obrazloženje – gradonačelnik Dražen Srpak).

Molim Vas da se sjednici obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon 370-771 (g. Bojan Bračko – referent za informiranje-administrator) ili 370-782 (g. Miljenko Štefanić – tajnik-pročelnik Ureda Grada).

S poštovanjem.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

mr.sci. Miljenko Cmrečak, dr.med.vet.

IMG_8044