JAVNO IZLAGANJE O IZMJENAMA PROSTORNOG PLANA GRADA M. SREDIŠĆE

Dana 24. veljače 2015. godine (utorak) s početkom u 11,00 sati u gradskoj vijećnici Grada Mursko Središće održano je javno izlaganje o prijedlogu I. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Mursko Središće.

Na javnom izlaganju prisustvovali su predstavnici grada, građani s područja Grada Mursko Središće, predstavnici Hrvatskih šuma Čakovec, Međimurja plina, Međimurskih voda, Zavoda za prostorno uređenje, Međimurske prirode, te predsjednik VMO Hlapičina.

Izlaganje je održano od strane predstavnika tvrtke „Urbia“ d.o.o. Čakovec, koja je ujedno i izrađivač prijedloga I. izmjena i dopuna PPU Grada Mursko Središće.

Primjedbe na I. izmjene i dopune PPUGMS mogu se predati do 02. ožujka 2015.godine. u gradsku upravu. (rt)