Održana 5. sjednica Skupštine Međimurske županije

Usvojena odluka o povećanju studentskih potpora za koje je osigurano 1,8 milijuna kuna, kreće se u rekonstrukciju Odjela pedijatrije Županijske bolnice Čakovec

U četvrtak, 24. veljače 2022. godine u Tehnološko-inovacijskom centru Međimurje održana je 5. sjednica Skupštine Međimurske županije, prva u ovoj godini.

Vijećnici su usvojili 16 točaka dnevnog reda, među kojima je predsjednik Skupštine Međimurske županije Dragutin Glavina izdvojio Odluku o dodjeli jednokratne financijske potpore redovnim studentima za akademsku godinu 2021./2022. godinu i Izvješće župana Međimurske županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2021. godine, a radi potreba općina i gradova predložene su izmjene i dopune prostornog plana Međimurske županije.

Na aktualnom satu pet vijećnika postavilo pitanja o listama čekanja, Poslovnom parku Međimurje, vršnjačkom nasilju, porastu cijena energenata, studentskim potporama

Vijećnik Željko Pavlic (MDS) osvrnuo se na liste čekanja u Županijskoj bolnici Čakovec. Župan Međimurske županije Matija Posavec kazao je da zbog kvalitetne zdravstvene skrbi i usluga koje nudi Županijska bolnica Čakovec, njene usluge koriste i mnogi građani susjednih županija. Dodao je i da Županijska bolnica Čakovec ima dvostruko manje bolničkih kreveta od hrvatskog prosjeka, no u 2020. godini kroz njen sustav prošlo je čak 14 785 pacijenata, što je u ukupnom broju više od čak 9 hrvatskih županija.

Kada taj broj usporedimo s brojem stanovnika u županijama, naša je bolnica među vodećima u zbrinjavanju pacijenata. Potvrđuje to i podatak da je iskorištenost bolničkih kapaciteta u Hrvatskoj 55%, a u Županijskoj bolnici Čakovec 78% što govori o učinkovitosti, produktivnosti i vrijednosti svih naših djelatnika u Županijskoj bolnici Čakovec, ali u ostalim zdravstvenim ustanovama u Međimurju.“, istaknuo je župan Posavec.

SDP-ova vijećnica Andreja Marić uputila je pitanje vezano uz problem vršnjačkog nasilja u Međimurskoj županiji te predložila uključivanje u programe Zaklade „Hrvatska za djecu“. Župan Posavec istaknuo je da je zatražio od Policijske uprave međimurske informacije o slučajevima vršnjačkog nasilja koji su zabilježeni posljednjih dana u Međimurju, a detaljnija rasprava o tom problemu planira se na idućoj sjednici Vijeća za prevenciju Međimurske županije.

Vijećnik Nikola Hren (HDZ) zatražio je pismeni odgovor oko prodaje zemljišta investitorima na području Poslovnog parka Međimurje u čakovečkoj Gospodarskoj zoni Istok. HDZ-ov vijećnik Ivan Borović osvrnuo se na povećanje jednokratnih studentskih potpora koje su s 600 kuna povećane na 800 kuna, no vijećnik smatra da bi potpore trebale iznositi 1000 kuna, na što je župan Posavec odgovorio da je povećanje od 33% predviđeno sukladno financijskim mogućnostima županijskog proračuna.

HDZ-ov Igor Ivković naglasio je kako se u medijima pojavljuju informacije o tome da je župan zaslužan za fiksnu cijenu plina u bolnici, odnosno za činjenicu da nije došlo do porasta njegove cijene. Pitao je i kako planira pomoći kućanstvima kako bi lakše prebrodili ovaj rast cijena energenata.

Međimurska županija prije dvije godine provela je objedinjeni postupak javne nabave za opskrbu plinom za 37 institucija, od čega 22 osnovne škole, 5 srednjih škola, Županijsku bolnicu Čakovec, Dom za starije i nemoćne Čakovec, Dom zdravlja Čakovec, ljekarne, Centar znanja Međimurske županije i zgradu Županije. Tom javnom nabavom ugovorena je cijena od 0,14 kuna za kWh, a obzirom da je današnja cijena na tržištu viša od 0,8 kuna za kWh, spomenute ustanove postigle su uštedu od 17 milijuna kuna. Ako tome pridodamo uštedu u idućoj godini, pod pretpostavkom da se cijene neće mijenjati, ostvarit će se ušteda od ogromnih 35 milijuna kuna. Da to nismo napravili, mnoge ustanove danas bi se suočile s financijskim problemima te im je na taj način omogućen nesmetan rad. Međimurska županija provela je taj postupak kao korisnik usluga jer nema ingerencije nad Međimurje plinom koji je u vlasništvu općina i gradova.“, pojasnio je župan Posavec.

Vijećnici su jednoglasno usvojili Izvješće o radu župana Međimurske županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2021. godine, Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o izradi II. izmjena ii dopuna prostornog plana Međimurske županije i Prijedlog Odluke o produljenju važenja Razvojne strategije Međimurske županije do 2020. do donošenja plana razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027. godine.

Na prijedlog župana Međimurske županije Matije Posavca, Skupština je usvojila odluku o dodjeli jednokratne financijske potpore redovnim studentima za akademsku godinu 2021./2022. „Potpora je povećana sa 600 kuna na 800 kuna, odnosno za čak 33%, a usmjerena je na sve redovne studente s područja Međimurske županije kojih ima oko 2300.“, kazao je župan Posavec. Za potpore je osigurano 1,8 milijuna kuna, a Međimurska županija jedina je koja ima ovakav oblik potpore za studente.

Usvojen je Prijedlog odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova kojima je osnivač Međimurska županija u 2022. godini, Prijedlog odluke o minimalnim standardima, kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva za 2022. godinu, Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje doma za starije i nemoćne osobe Čakovec u 2022. godini, kao i  Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2022. godini i Prijedlog zaključka o popisu prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova u vlasništvu međimurske županije za 2022. godinu.

Pokrećemo niz investicija u gotovo svakoj općini i gradu, a ulaganja su najviše usmjerena na obrazovanje i zdravstvo. U odlukama o raspodjeli decentraliziranih sredstava također ćemo napraviti još jedan iskorak u investicijama za zdravstvenu skrb, a 8,7 milijuna kuna namijenjeno je Županijskoj bolnici Čakovec. Neki od značajnih projekata su potpuna rekonstrukcija Odjela pedijatrije koju pokrećemo i koja je procijenjene vrijednosti oko 4 milijuna kuna. Također, kupit će se 35 kreveta za internističku djelatnost, gastroskop, a 708 tisuća kuna osigurano je za opremu za Odjel anesteziologije.“, kazao je župan Posavec.

Vijećnici su prihvatili Godišnje izvješće o radu Muzeja Međimurja Čakovec za 2021. godinu i Prijedlog programa rada Muzeja za 2022. godinu koje je predstavila je ravnateljica Maša Hrustek Sobočan. U 2021. godini privedena su kraju dva velika projekta EU fondova: projekt „Rekonstrukcija i revitalizacija fortifikacije Starog grada u muzej nematerijalne baštine Riznica Međimurja“ vrijedan više od 40 milijuna kuna i projekt „LIVING CASTLES – Mreža “živih” dvoraca i ljetnikovaca kao oblik održivog turizma za očuvanje i promicanje kulturnog nasljeđa“. Iako je 2021. godina bila zahvaćena pandemijom koronavirusa, Muzej Međimurja Čakovec uspio je u posjećenosti ostvariti izvanredne rezultate. Posjećenost se povećala za više nego 300% naspram prošle 2020. godine te je s brojke 4 115 posjeta u 2020. godini napravljen veliki skok na 15 187 posjeta, čemu je pridonio jedinstveni postav Riznice Međimurja.

Ravnateljica Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA Sandra Polanec Marinović predstavila je aktivnosti REDEA-e u 2021. godini. Tijekom 2021. godine kao nositelj ili partner provodili su 8 projekata, vodili 15 projekata (poput projekta Vidikovac Mađerkin breg), a ukupna vrijednost projekata u provedbi na kojima su radili iznosila je više od 388 milijuna kuna.

Početkom veljače godinu dana djelovanja obilježila je prva znanstveno-istraživačka ustanova u vlasništvu jedne županije, Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju Metalska jezgra, a izvješće o radu ustanove za 2021. godinu predstavio je njen ravnatelj Mario Šercer. Gospodarstvenicima se nudi mogućnost korištenja najsuvremenije opreme za 3D skeniranje, a 3D printer u FMD tehnologiji jedini je printer takvih tehničkih mogućnosti u Hrvatskoj, prvi najbliži nalazi se u Milanu. Jedna od najvećih vrijednosti Metalske jezgre je što je kroz snažan razvoj znanstveno-istraživačkog sektora omogućila međimurskim znanstvenicima da se vrate u Međimurje, a projekt „Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju – Metalska jezgra Čakovec“ izabran je kao jedan od najboljih projekata u Hrvatskoj u kategoriji Doprinos znanosti i inovacijama u izboru najboljeg EU projekta u 2021. godini.

Na dnevnom redu bila je i Informacija o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća u Međimurskoj županiji. U prošloj godini zbog epidemiološke situacije Gospodarsko-socijalno vijeće u Međimurskoj županiji je održalo dvije sjednice, a jedna je održana elektronskim putem. Na sjednicama se raspravljalo o pitanjima važnim za Međimursku županiju te su obilježeni Dan socijalnog partnerstva 21. siječnja  i Dan zaštite na radu  28. travnja. Program rada za 2022. godinu vrlo je ambiciozan, a  članovi Vijeća  naglasak  rada Vijeća stavljaju na utjecaj državne politike na regionalnu i lokalnu samoupravu,  život i standard građana, rad lokalnih samouprava, društvenih tvrtki i agencija te demografsku sliku Međimurja i utjecaj tih faktora na gospodarstvo.

Vijećnici su usvojili Analizu stanja sustava civilne zaštite za Međimursku županiju, utvrđenu na sjednici Stožera civilne zaštite Međimurske županije održanoj povodom Dana europskog broja 112, kao i Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Međimurske županije za 2022. godinu.

Pročelnica Upravnog odjela za civilno društvo, ljudska prava i sport Maja Odrčić-Mikulić imenovana je novom upraviteljicom Zaklade za prevenciju Međimurske županije, a župan Međimurske županije Matija Posavec imenovan je novim-starim upraviteljem Međimurske zaklade za obrazovanje dr. Vinko Žganec.

Služba za poslove župana