Održana 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

U Gradskoj vijećnici održana je 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca kojoj je prisustvovalo 15 vijećnika. Na samom početku usvojena je Odluka o razrješenju predsjednika Gradskog vijeća Grada Čakovca, pa je tako razriješen dosadašnji predsjednik Darko Zver, a do izbora novog, prava i dužnosti predsjednika Gradskog vijeća Grada Čakovca imat će dosadašnji potpredsjednik Josip Varga.

Tri važne odluke za predškolski odgoj i školstvo za djecu s područja Čakovca

Kako je objasnila gradonačelnica Grada Čakovca Ljerka Cividini, vijećnicima su danas na stolu tri odluke koje se tiču predškolaraca i djece, u prvom redu radi se o Odluci o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj godini 2022./2023. „U predstojećoj školskoj godini imamo 233 prijavljene djece. Škole su uspjele osigurati boravak za svu djecu, bez povećavanja broja skupina. I cijena će, unatoč rastu cijena energenata, prvo polugodište ostati ista, a nastojat ćemo da ostane nepromijenjena cijele školske godine“, naglasila je gradonačelnica u objašnjenju točke. Produženi boravak provodi se u svim redovnim osnovnim školama osim u Kuršancu, a najavljeno kako se očekuje da će i tamo uskoro ponovno krenuti, što ovisi o europskim projektima.

Pomoć roditeljima uz sufinanciranje kupnje radnih bilježnica, likovnih mapa i pribora za tehnički odgoj

Donijeta je i Odluka o sufinanciranju drugih obrazovnih materijala za učenike čakovečkih osnovnih škola. Kako bi roditeljima olakšali financiranje školovanja osnovnoškolaca, i ove ćemo godine sufinancirati kupnju radnih bilježnica, likovnih mapa i pribora za tehnički odgoj. Roditelji (skrbnici) učenika prvih, drugih i trećih razreda ostvaruju pravo na sufinanciranje drugih obrazovnih materijala u maksimalnom iznosu od 200 kuna, roditelji učenika četvrtih razreda u maksimalnom iznosu od 300 kuna, a roditelji učenika od petog do osmog razreda u maksimalnom iznosu od 400 kuna. Roditelji moraju sačuvati račun koji će početkom školske godine predati u školama, a koje će im onda isplatiti navedeni iznos. Ukoliko račun bude manji od maksimalno predviđenog iznosa, isplatit će im se novac koji su utrošili za kupnju radnih bilježnica. Lani smo za ovu namjenu utrošili oko 800 tisuća kuna te očekujemo da će se brojka i predstojeće školske godine kretati u tim okvirima“, objasnila je Cividini.

Od jeseni dvije nove jasličke skupine, u Slemenicama i Čakovcu

Usvojena je i Odluka o izmjenama i dopunama Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca. Izmjenom Plana, u mrežu uvrštavamo i mjesta u dvjema jasličkim skupinama koje bi tijekom jeseni trebale proraditi u Slemenicama, u sklopu Dječjeg vrtića „Cipelica“, kao i jednu jasličku skupinu u Dječjem vrtiću Sestara milosrdnica koji djeluje u Čakovcu. Još uvijek nemamo konačni broj upisane djece, prema razgovorima koje smo obavili s ravnateljicama svih vrtića, pretpostavljamo da će 20-tak djece jasličke dobi ostati bez mjesta, dok ćemo u vrtićke programe uspjeti smjestiti svu djecu s područja Grada. Trudimo se što prije povećati jasličke kapacitete, jer unazad nekoliko godina brzo raste potreba za jaslicama, puno brže nego što javni i privatni vrtići uspijevaju otvoriti nove kapacitete. Nadamo se da će iduće godine, problem sa smještajem u jaslice na području Grada Čakovca biti prošlost, jer očekujemo prolazak dva projekta uređenja postojećeg, odnosno gradnje novog vrtića na području grada“, objasnila je gradonačelnica.

Pred vijećnicima se našla i Odluka o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu i suvlasništvu Grada Čakovca te Odluka o izmjenama i dopunama odluke o zakupu poslovnih prostora. Riječ je o usklađivanju gradskih dokumenata sa zakonskom regulativom. Prvom Odlukom omogućuje se cjelovito reguliranje upravljanja i raspolaganja imovine Grada Čakovca sukladno propisima, a njome se reguliraju i oblici raspolaganja koji do sada nisu bili regulirani općim aktom, već samo zakonskim propisima. Konkretno, detaljnije se reguliraju oblici raspolaganja imovinom za koje se ukazala potreba,  a detaljnije su uređeni i pojedini pojavni oblici raspolaganja imovinom, postupci javnog natječaja, te raspolaganje neposrednom pogodbom. Uređeno je osnivanje prava građenja te pravo služnosti. Drugom Odlukom izmijenjena je i usklađena nadležnost u postupanju kod davanja u zakup poslovnih prostora, regulirani uvjeti i postupak produženja postojećih ugovora o zakupu poslovnog prostora, detaljnije preciziran sadržaj ugovora o zakupu, izmijenjene odredbe o davanju poslovnih prostora u podzakup te regulirani slučajevi kada zakupnik poslovni prostor daje u podzakup trećoj osobi, što je suprotno odredbama ugovora o podzakupu pa dolazi do raskida ugovora po sili zakona.

Donesena je Odluka o zaključenju Aneksa Sporazuma o podjeli imovine između Općine Vratišinec i Grada Čakovca, a riječ je o načinu financiranja održavanja i radova na tamošnjem groblju, na kojem se pokapaju mještani Krištanovca koji je u administrativnom obuhvatu Grada. Uređeni su omjeri sufinanciranja, razmjerno broju stanovnika te propisani načini ulaganja i davanja suglasnosti za radove na tom javnom objektu.

Nova zakonska regulativa nalaže i jedinicama predstavničkim tijelima jedinica lokalne samouprave, koja odlučuje o pravima i obvezama potrošača – korisnika javnih usluga, da su dužne osnovati savjetodavno tijelo u čijem radu sudjeluje i predstavnik udruge za zaštitu potrošača. Grad Čakovec je uputio dopis udrugama s područja Međimurske županije, koje djeluju na području zaštite potrošača, kako bi iste dostavile svog predstavnika, što su i učinile. Tako je za predsjednika na sjednici potvrđen Srećko Vranović, za članove Rajko Bulat, Josip Hren, Zlatko Polišanski (predložen od strane Udruge za zaštitu potrošača „Međimurski potrošač“) i Tomislav Halabarec (predložen od strane Društva potrošača Međimurja). Donesena je i Odluka o imenovanju Povjerenstva za nadzor primjene Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Čakovca koje čine Karolina Juzbašić, Vesna Baranašić Horvat i Alenka Sabol.

GRAD ČAKOVEC