ODREKLI SE NAKNADE ZA SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

Roberta Barat (SDP) javila se za riječ na aktualnom satu 7. sjednice Gradskog vijeća.

„Zahvaljujem civilnoj zaštiti i vatrogascima na izuzetno učinkovitom djelovanju tijekom nedavnih poplava. Htjela bih vas upoznati sa odlukom Kluba vijećnika SDP-a, HSU-a i MDS-a da ćemo se kolega Nerer i ja odreći u potpunosti svih naknada za sjednice Gradskog vijeća od početka ovog saziva pa do kraja godine i gospodin Matić, a ostali kolege i kolegice u jednom dijelu svoje naknade.“

Devet vijećnika vladajuće koalicije HDZ-a, HNS-a, HSLS-a, HL-a i HDS-a već se prošle godine odreklo 20% naknade, tijekom cijelog mandata ovog vijeća u korist Caritasa, što će u četiri godine biti oko 10 tisuća kuna. Naknada za prisustvovanje sjednici iznosi 240 kuna i isplaćuje se periodično. Caritasu je 20% isplaćeno i sa onih sjednica za koje vijećnici još nisu primili naknadu.

 

                                                                    (R. Tomanić, foto Tin Tomanić)