ODLAGALIŠTE OTPADA HRASTINKA – DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE: NADZOR I TEHNIČKA POMOĆ

U prilogu donosimo opsežnu dokumentaciju o saniranju odlagališta otpada Hrastinka u Murskom Središću. Dokumentacija sadrži detaljne upute za nadmetanje, nadzor i tehničku pomoć. (rt)

hrastinka-dokumentacija-za-nadmetanje-za-nadzor

hrastinka-dokumentacija-za-nadmetanje-za-tehnicku-pomoc