Odgovor Ministarstva zaštite okoliša povodom ispuštanja tehnoloških voda iz Rafinerije Lendava u rijeku Muru

Grad Mursko Središće dobio je odgovor od Ministarstva zaštite okoliša i energetike povodom ispuštanja tehnoloških voda iz Rafinerije Lendava u rijeku Muru. Odgovor donosimo u cijelosti.

Poštovani,

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike zaprimilo je vaš dopis u kojem tražite informaciju da li je slovenska strana obavijestila hrvatsku stranu o aktivnostima koje se provode u Rafineriji Lendava.

Slijedom Vašeg traženja obavještavamo Vas da je to predmetno pitanje bilo dio dnevnog reda na sastanku Potkomisije za slivove rijeke Mure i Drave Stalne  hrvatsko-slovenske komisije za vodno gospodarstvo (dio za Muru), održanom u Varaždinu 9. srpnja  2018. Sastanak je održan sukladno zaključku s nastavka XII zasjedanja Stalne hrvatsko-slovenske komisije za vodno gospodarstvo održanog 29. svibnja 2018. u Zagrebu, započetog u rujnu  2016. koje tada nije završilo potpisivanjem Zapisnika s tog zasjedanja radi slovenskog povezivanja vodnogospodarskih pitanja uz arbitražni spor o državnoj granici.

Na spomenutom sastanku Potkomisije za slivove rijeke Mure i Drave Stalne hrvtatsko- slovenske komisije za vodno gospodarstvo (dio za Muru) slovenska  strana  je  predala  hrvatskoj strani izvješće svoje inspekcije za zaštitu okoliša o uređaju  za  pročišćavanje  otpadnih voda trgovačkog društva Nalta iz Lendave iz kojeg je  vidljiv  trenutni  (aktualni) status navedenog ispusta. Priključni cjevovod i uređaj za pročišćavanje su izgrađeni sukladno izdanoj građevinskoj dozvoli, ali još nisu u funkciji. Slovenska strana će obavijestiti hrvatsku stranu o početku rada istih i dostaviti rezultate monitoringa.

Sukladno navedenom, razvidno je da će ovo pitanje i nadalje ostati predmet pozornosti Stalne hrvatsko-slovenske komisije za vodno gospodarstvo i navedene Potkomisije.

S poštovanjem,

Pomoćnica ministra

Predsjednica Stalne hrvatsko-slovenske

Komisije za vodno gospodarstvo

Elizabeta Kos, dipl.ing.

(foto: rt, arhiva)