OBNOVA STARE ŠKOLE U HLAPIČINI POČINJE SANIRANJEM KROVIŠTA

U mjestu Hlapičina više godina rapravljalo se o sudbini namjene stare škole, koja je u vlasništvu Osnovne škole M.Središće, tj. osnivača Međimurske županije. Prije par godina donesena je odluka školskog odbora o njezinom rušenju, te je u tom smislu izrađeni elaborat rušenja Stare škole. Navedena odluka nikada nije provedena, a u međuvremenu su se pojavile želje mještana za njezinim očuvanjem, te je tako provedena peticija mještana, a očuvanje navedenog objekta podržava Vijeće mjesnog odbora Hlapičina i gradonačelnik Grada Mursko Središće.

U srijedu 21. listopada 2015. godine u uredu župana,  gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, župan Matija Posavec, predsjednik Mjesnog odbora Hlapičina Dragutin Stojko, župnik župe Sv. Martin na Muri Ivan Herceg, voditeljica odsjeka – pomoćnica pročelnika Sonja Tošić – Grlač, privremeni pročelnik Vjeran Vrbanec i stručna suradnica Turističke zajednice Međimurske županije Iva Vurušić održali su sastanak na temu adaptacija/obnova Stare škole u Hlapičini, sve  u cilju zaustavljanja daljnjeg propadanja građevine i određivanje njezine buduće moguće namjene.

Na prijedlog gradonačelnika Dražena Srpaka i u dogovoru sa županom Matijom Posavcem ove godine krenuti će se u hitnu sanaciju krovišta koje bi se tokom zime moglo urušiti i zatvaranje rupa na zgradi sa daskama, te uređenje eksterijera. Obnova krovišta sufincirati će se u omjeru 50% Međimurska županija i 50% Grad Mursko Središće.

U planu je da se Stara škola Hlapičina prenamjeni, bez diranja u njezine osobine koje ima kao jedina takva zgrada u kulturnom nasljeđu, u muzej Ivanovaca.

Projektna dokumentacija i daljnje opremanje Stare škole kandidirati će se u EU fondove, stoji u priopćenju koje je potpisao gradonačelnik Dražen Srpak. (GMS)

unnamed (4)