OBJAVA BIRAČIMA POVODOM PREDSJEDNIČKIH IZBORA

Vlada Republike Hrvatske donijela je dana 20. studenoga 2014. godine Odluku o raspisivanju izbora za Predsjednika Republike Hrvatske. Odluka je stupila na snagu 24. studenoga 2014. godine i objavljena je u „Narodnim novinama“ broj 137/14 od 21. studenoga 2014. godine.

 

U privitku se dostavlja Objava Ministarstva uprave Klasa: 013-01/14-01/98, Urbroj: 515-03-01-02/1-14-2 od 24. studenoga 2014. godine, kojom se obavještavaju birači o mogućnosti, vremenu i načinu pregleda, dopune i ispravka podataka upisanih u registar birača.

Priloženu Objavu biračima potrebno je istaknuti u Vašem Gradu odnosno Općini na oglasnoj ploči, odnosno mjestu dostupnom građanima.

izbori 2

izbori 3