400 METARA NOVOG ASFALTA U OPĆINI SELNICA

Ovih dana Općina Selnica zacrnila se od boje novog asfalta. Pripadajuća naselja Donji Zebanec i Radnička ulica u Praporčanu dobili su kvalitetnu asfaltnu cestu. U Donjem Zebancu je osim ceste koja je jedna od najkvalitetnije izgrađenih na području općine, ugrađen i cijeli sustav odvodnje.

Kako nam je rekao načelnik Ervin Vičević, Općina Selnica u ove radove uložila je oko 300.000 kuna, a i mještani će sufinancirati sa sveukupno 50.000 kuna.

(rt, foto OS)

01a 02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

13