Najnovija afera u Hrvatskoj narodnoj banci dokazuje drskost moćnika u besramnom bogaćenju i nanošenju štete htvatskim građanima

Najomraženije floskule, koje koriste vladajuće strukture, kod hrvatskih građana su:

– „Neka institucije rade svoj posao“

– „Sve je u skladu sa zakonom“

Hrvatski građani znaju da institucije ne rade po zakonu, i ne rade svoj posao, već su blokirane od strane vladajućih struktura. I drugo, za vladajuće strukture zakoni ne vrijede, te štogod rade, kontrolirane i blokirane institucije proglase to zakonitim.

U praksi to izgleda ovako:

Viceguverner HNB-a Roman Šubić, koji nadzire zakonitost rada banaka, odobri protupravnu transakciju u kojoj banka bez suglasnosti svojih klijenata proda njihove kredite, podatke klijenata bez suglasnosti klijenata ustupi lihvarskim agencijama te grubo prekrši bankarsku tajnu.

Zauzvrat, Viceguverner koji je omogućio zelenašku zaradu agenciji za naplatu potraživanja, otkupi kuću procijenjenu na 5 milijuna kuna za svega 1,9 milijuna kuna.

Da bahatost HNB-ovog dužnosnika bude potpuna, viceguverner bez srama u svojoj imovinskoj kartici vrijednost te kuće procijeni na 3 milijuna kuna. Znači, gospodin viceguverner je platio jedan milijun kuna niži iznos nego je kuća po njemu vrijedna. Ovo je klasično kazneno djelo zelenaštva.

Sve ove radnje imaju zajednički nazivnik: protuzakonito pogodovanje, protupravna imovinska korist i zlouporaba položaja i ovlasti.

Hrvatska narodna banka nije iznad zakona, te je dužna raditi po hrvatskim zakonima kao i europskim normama. Zakon o HNB-u jasno propisuje da HNB nadzire rad banaka, daje i uskraćuje odobrenje članovima uprava i pogotovo, dužna je sprječavati sve možebitne protupravne radnje.

Banke prilikom prodaje potraživanja svjesno krše bankarsku tajnu, neovlašteno daju podatke svojih klijenata te omogućuju agencijama za naplatu potraživanja zelenašku zaradu, što je eklatantno kazneno djelo.

Ne-djelovanje HNB-a osjećaju desetine tisuća hrvatskih građana koji su izloženi protuzakonitom postupanju banaka i lihvarskih agencija. Hrvatske građane se izbacuje na ulicu i za najmanje iznose, često se vrijedne nekretnine otimaju za najmanje iznose.

HNB to stanje pasivno promatra, a na slučaju viceguvernera Šubića vidimo i motiv. Taj motiv je: besramno bogaćenje vodstva HNB-a, kao protuusluga što HNB ne primjenjuje zakone, te ne sprječava protupravne rabote banaka i lihvarskih agencija.

Razotkrivanje ove afere u svakoj iole funkcionirajućoj državi EU, izazvalo bi niz ostavki ali i uhićenja. Jer, ako HNB ne vrši svoju zakonsku ulogu te ne primjenjuje zakone, te ne štiti svoje građane kako bi pogodovanjem lihvarskim agencijama i bankama, omogućili bogaćenje dužnosnicima HNB-a, onda odgovorne osobe HNB-a, banaka i lihvarskih agencija moraju biti procesuirani.

Otvorenost koruptivnih radnji te drsko kršenje zakona koje vidimo u slučaju HNB-a, ima uzročnik u nefunkcioniranju hrvatskog pravosuđa, točnije u blokadi rada DORH-a, kojeg Plenkovićeva vlada onemogućava u vršenju svojih zakonskih zadaća.

Svi oni koji danas obnašaju svoje dužnosti na način da potkradaju građane, te ne-primjenom zakona sebi priskrbljuju protupravnu zaradu, a nanose štetu hrvatskim građanima, morat će odgovarati za ta zlodjela.

Svi ti Plenkovići, Marići, Vujčići, Jandrokovići te ostali moćnici moraju znati da će i u Hrvatskoj profunkcionirati vladavina prava, te će svatko morati položiti račune za svoja djela ili zlodjela.

Karolina Vidović Krišto

Zastupnica