Mlade obitelji do 40 godina kod gradnje prve nekretnine oslobođeni komunalnog doprinosa, a Dan Grada od sada na Dan sv. Ladislava – zaštitnika župe

Prva ovogodišnja sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće održana je zadnjeg dana mjeseca siječnja sa petnaest točaka Dnevnog reda te je ista trajala dva sata, a zbog ostavke vijećnice Kristine Nestić na njeno mjesto zasjeo je Ivan Vršić (HDZ) iz Štrukovca koji je na početku sjednice položio prisegu.

U sklopu Aktualnog sata vijećnica Ksenija Flac upitala je gradonačelnika vezano uz postavljanje antenskog stupa u Peklenici – „je li istina da je Hrvatski telekom odabrao lokaciju u Peklenici na području Živica i potpisao ugovor za postavljanje antene s vlasnicom zemljišta“. Gradonačelnik Dražen Srpak odgovorio je kako je već više godina u Peklenici problem s lošim signalom i  bilo je nekih lokacija koje su bile dobre ali su vlasnici zemljišta odustali  zbog pritisaka mještana.Sprovedena je i anketa u vezi toga  te je trećina mještana bila za,trećina protiv, a trećina se nije željela izjasniti pa se je u tom trenutku od svega privremeno odustalo. Gradonačelnik je naveo kako svaki dan dobiva pritužbe na loš signal i da se taj problem mora riješiti te je iznio kako nije istina da je potpisani bilo kakav ugovor s bilo kime u Peklenici i da nije istina da je odabrana lokacija na Živicama jer ta lokacija ionako ne odgovara tehničkim uvjetima.

Vijećnik Tomislav Korbelj postavio  je gradonačelniku pitanje vezano uz WIFI4EU – je li stigao vaučer. Gradonačelnik je odgovorio kako je 22. siječnja potpisani Sporazum od dodjeli bespovratnih sredstava  i kako je Grad dobio 15 tisuća eura za taj projekt te da je slijedeći korak odabir poduzeća koje će instalirati WIFI mrežu na osam točaka po svim naseljima grada.

Prve dvije točke – Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada uvrštene su u Dnevni red zbog promjene Zakona o komunalnom gospodarstvo pa je to zapravo samo usklađivanje sa Zakonom. Treća i četvrta točka su u obvezi donošenja također zbog promjene Zakona pa je tako na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća u 2018. godini donešena Odluka o vrijednosti boda u iznosu od 0,37, a na jučerašnjoj sjednici vijeća Gradsko vijeće donijelo je Odluku o koeficijentima namjene uz sitne korekcije dok se u zone nije zadiralo nikakvim promjenama. Komunalna naknada je prihod gradskog proračuna koji se koristi namjenski za uređivanje groblja, javnu rasvjetu, zimsku službu, uređivanje javnih i zelenih površina i nije se mijenjala poslijednjih petnaest godina ali su se standardi uređenja grada znatno povećali i poboljšali te je stoga bilo potrebito malo povećati njen iznos. Komunalni doprinos pak je prihod proračuna koji se plaća kod gradnje stambenih i pratećih objekata ili proizvodnih objekata – skladišta i slično. Promjenama koje su nastale uz već postojeća oslobođenja ili olakšice donešene su i neke nove mjere koje će potaknuti novu gradnju, ne iseljavanje nego doseljavanje na područje grada Mursko Središće. Također sve gospodarske investicije u koje je uloženo preko tri milijuna kuna oslobođene su plaćanja komunalnog doprinosa. Novina je da mlade obitelji do četrdeset godina starosti koje gradnjom stijeću prvu nekretninu su u potpunosti oslobođene plaćanja komunalonog doprinosa,a  koji može biti od zavisnosti zone građenja i 25 tisuća kuna. Također su roditelji djece s posebnim potrebama koji grade ili dograđuju svoje stambene objekte zbog posebnih potreba stanovanja također u potpunosti oslobođeni plaćanja komunalnog doprinosa. Gospodarski objekti – farme od sada će umjesto 15,00 kuna po metru kubičnome plaćati samo jednu kunu u sve tri zone. Ulica Brezje zbog stalnih problema sa oborinskom vodom prebaćena je  iz druge u četvrtu zonu te će davanja kod gradnje biti puno manja.

Gradsko vijeće Grada Mursko Središće donijelo je Odluku o promjeni Statuta te će se od ove godine Dan grada umjesto 14. svibnja obilježavati 27. lipnja na Dan sv. Ladislava koji je zaštitnik župe u Murskom Središću, a po istom principu velika većina općina i gradova slavi svoje dane. Gradonačelnik je iznio podatak da u Međimurju, a i u cijeloj Hrvatskoj velika većina gradova i općina svoj dan veže uz zaštitnika župe te se tradicija i običaji trebaju poštivati.Sv. Ladislav je oduvijek zaštitnik mjesta , a povijest i običaji nisu počeli prije dvadeset godina od kad vrijedi stara odluka.Uz to je od prošle godine i „Ljeto uz Muru „ u tom terminu pa se tako namjerava spojiti Dane Peklenice, Dan državnosti ,Dan grada 27.06.,zaustavljanje tenkova 28.06. u jedan cjeloviti događaj što će donijeti uštede u proračunu.

No s tom promjenom  datuma obilježavanja Dana grada nisu se složili oporbeni vijećnici pa je tako vijećnik Tomislav Korbelj iznio: „ja moram reći da sam ja protiv tog spajanja jer treba razdvojiti crkvene i gradske blagdane, ima tu puno koji nisu ni kršćani, a neki su i druge vjere i ako je oduvijek bilo 14. svibanj (datum prve sjednice) smatram da to mora i tako ostati, a proštenje je iovako proštenje tako da smatram da to nije primjereno“ dok je vijećnik Milorad Pilipović rekao „tradicija je već dvadeset godina da je Dan Grada 14. svibnja to je prvo zašto sam protiv, drugo je to da smo mi sekularna država i u gradu Mursko Središće su i neki drugi gradski praznici koji uopće nemaju nikakve veze s vjerom. Praktički naš Grad sad podilazi crkvi. Mislim da moramo razdvojiti – crkveno je jedno, a gradsko drugo. Vi bi sada građanski praznik vezali i podređivali crkvenom prazniku“.

Promjena statuta i novi termin dana grada usvojen je većinom glasova.Sljedeće dvije točke vezane su uz financije i velike projekte koji dolaze. Obzirom što ove godine kreće aglomeracija u gradu Mursko Središće već se duže vrijeme pripremaju na sve što će ona donijeti, a jedan od većih problema biti će to što će mnoge ulice koje su već ionako jako stare i u lošem stanju biti prekopane, raskopane i iziskivati će sanaciju uz velike financijske troškove obzirom na područje koje će biti obuhvaćeno aglomeracijom. Uz to zbog gradnje vrtića mora se napraviti nova cesta u Ulici Slatine i samo taj trošak je 2 milijuna kuna. Također zbog više kandidiranih projekata Grad mora također osigurati svoj financijski udio u njima. Obzirom na proračunsku mogućnost zaduženja donešena je Odluka da se ide u zaduženje od 13 milijuna kuna na petnaest godina sa kamatnom stopom od 1,39 posto, a u ćemu je najpovoljniju ponudu dala Privredna banka Zagreb te je ovdje riječ o gotovo beskamatnoj pozajmici.

Također je donesena Odluka o refinanciranju postojeća četiri kredita sa puno povoljnijom i fiksnom kamatom od 1,5 %, a gdje je najpovoljniju ponudu dala Erste banka te će se zbog toga osjetno smanjiti iznos kamata koje su bile i do 4,5%.Riječ je o uštedi od gotovo pola miljuna kuna. Grad Mursko Središće trenutačno ima na računu gotovo 15 milijuna kuna jer su uplaćeni predujmi za projekte dječjeg vrtića, cesta i oborinske odvodnje u zoni te projekt „Svi u vrtić“ pa se tako donijela Odluka o deponiranju 5 milijuna kuna iako je kamata mala – 0,15 posto ali ipak donosi neke novce u gradski proračun.Jedna od točaka bila je i izmjena prostornog plana.

Grad Mursko Središće javlja se na sve raspisane natječaje pa je također preko mjere 7.2.1. stigla Odluka o prihvatljivosti financiranja Prostornog plana u iznosu od 86 tisuća kuna pa će se tako novim Prostornim planom omogućiti gradnja gradskih bazena, a ono što je također jako važno je to da će se svim gradskim naseljima omogućiti izmjene građevinskih područja prema željama mjesnih odbora. Grad Mursko Središće vlasnik je cijele sportske dvorane, a time ujedno i opremljenog kafića u njoj. Prije otprilike dvije godine zakupnica koja je bila u zakupu raskinula je ugovor, a Grad je otkupio invenar te je u više navrata pokušao iznajmiti taj prostor. Obzirom što nije bilo interesa sada se cijena odlukom gradskog vijeća spustila na 1.000,00 kuna mjesečno sa svim troškovima najma i režija te se nadaju da će se ovime postići cilj,a  to je da udruge dobiju uslugu, a netko dobro skrbi o tom prostoru. Grad Mursko Središće donio je program dnevnog boravka starijih osoba u domovima za starije i nemoćne na području grada Mursko Središće i za to osigurao 112 tisuća u proračunu te je raspisani javni poziv za provedbu istog. Obzirom što je u donosenom Pravilniku sufinanciranje dnevog boravka bilo do 50% ili 30,00 kuna ovom se promjenom iz Pravilnika izbacuje odredba od 30,00 kuna i ostaje samo odredba od 50% sufinanciranja prema proračunskim mogućnostima.trenutno je raspisan javni poziv  ali se na njega dosad nitko nije javio.Ne bude li interesa gradonačelnik je iznio prijedlog  da se taj novac utroši za kupnju analizatora krvi jer se prije nekoliko mjeseci uspjelo  u tome da se krv za stanovnike grada i okolnih općina svakodnevno vadi u gradskoj ambulanti, a mogućnost brzih krvnih nalaza uvelike bi pomogla  liječnicima kod dijagnostike.

Zbog promjene Zakona do kraja siječnja jedinice lokalne samouprave moraju donijeti Odluku o visini paušalnog poreza za privatne iznajmljivače ili će on automatizmom iznositi 750,00 kuna pa su tako u Gradu Mursko Središće donijeli Odluku da on bude 300,00 kuna, a time žele potaknuti da se pojavi što više privatnih iznajmljivača. Grad Mursko Središće kao i ostale jedinice lokalne samuprave sa područja Međimurske županije je vlasnik zgrade Umjetničke škole „Miroslav Magdalenić“, a obzirom što se o tom objektu uglavnom brine Grad Čakovec i Međimurska županija i što im više suvlasnika predstavlja problem kod bilo kakvih pravnih poslova ili prijave projekata Gradsko vijeće donijelo je Odluku da svoj udio od 3,56 % daruje Umjetničkoj školi.

Obzirom što je vijećnica Kristina Nestić iz osobnih razloga podnijela ostavku na člana Gradskog vijeća, a bila je predsjednica Odbora za financije na njeno mjesto izabran je potpredsjednik Gradskog vijeća Kristijan Antolović.

Zbog stalnih promjena u zakonodavstvu na Dnevnom redu su se također našle Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Mursko Središće, Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području grada Mursko Središće te Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Mursko Središće za 2019. godinu s trogodišnjim financijskim učincima, a Gradsko vijeće dalo je zeleno svijetlo za sve njih.

Vijećnica Franciska Vida u roku je podnijela Prijedlog o zabrani sadnje GMO sjemena na području grada Mursko Središće međutim Odluka nije mogla biti uvršena u Dnevni red zbog toga što se radi o vrlo osjetljivom pitanju za koje se mora provesti javna rasprava te je gradonačelnik Dražen Srpak zadužio Gradske službe da se ista i pripremi i sprovede te je iznio i vlastiti i stav cijele vladajuće koalicije da su apsolutno za zabranu uz razmatranje svih aspekata te odluke na poljoprivredu ovog kraja, a koja će se očitovati kroz kvalitetnu javnu raspravu.

Gradonačelnik je također u roku podnio dopunu Dnevnog reda,a to je kupnja zemljišta i klaonice vlasnika Hoblaj Vladimira koja je u samom centru grada i naslanja se na zemljište u vlasništvu Grada. Obzirom što je kupnja tog zemljišta i objekta uvrštena u proračun za 2019. godinu gradonačelnik je kao izvršno tijelo mogao svojom Odlukom završiti kupoprodaju ali zbog transparentnosti stavio je ovu točku na Dnevni red Gradskoj vijeća koje je spomenutu točku i usvojilo te je tako Grad postao vlasnik vrlo vrijednog zemljišta u centru grada. Prije samih pregovora sa vlasnikom zatražena je izrada procjene vrijednosti,a  koja iznosi 61.989,25 eura međutim gradonačelnik nije pristao na tu cijenu te je kroz pregovore sa vlasnikom i odvjetnicima dogovorena znatno niža cijena od 35.000,00 E Na kraju sjednice gradonačelnik Dražen Srpak istaknuo je kako će u petak prisustvovati događaju gdje će obitelj Hoblaj – Marina i Vladimir primiti nagradu „Ponos Hrvatske“, a koju će im uručiti predsjednica Kolinda Grabar Kitarović te im je javno četitao na tome. Jedanaesta sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće završila je u 18:50 sati.

(tekst – Grad Mursko Središće, foto: Tin Tomanić)