MJESNI ODBOR M. SREDIŠĆE ODRŽAO 2. SJEDNICU – IZABRAN POTPREDSJEDNIK I TAJNIK

09.02.2015 godine održana je i druga sjednice VMO M.Središće . Sjednici su prisustvovali : Kristijan Antolović – predsjednik  , Stjepan Lisjak ,  Miljenko Cmrečak , Martin Novak , Marina Orehovec , Klara Glavina.

Odsutan : Marijan Kutnjak

Dnevni red:

  1. Biranje tajnika i potpredsjednika VMO
  2. Prijedlozi za zahvalnicu i nagradu Grada
  3. Prijedlozi za socijalno ugrožene obitelji , donacija za drva 2 x 750 kn za
  4. Naknada predsjednika VMO
  5. Ostala pitanja ,primjedbe i prijedlozi
  • Za potpredsjednika VMO jednoglasno izabran   Miljenko Cmrečak , a za tajnika Stjepan Lisjak
  • Za nagradu Grada M.Središće od strane VMO biti će predloženi : ženska juniorska ekipa ŠRD “Mura” , žensko odjeljenje DVD Središće (Orehovec Marina )  posthumno  Branko Vrtarić i Željko Soldat.
  • Što se tiče dodjele donacija od 2 x 750 kuna koje Grad prebacio iz svoje ingerencije na VMO uz kontaktiranje socijalnog vijeća prijedlozi idu prema obiteljima Trezika Čalopa Murska ,M.Središće , Jurović Drago ,Poljska ,M.Središće i Š.Mikulić M.Središće ,V.Nazora. Tu če se još uz dogovor sa socijalnim vijećem i Caritasom do kraja iskristalizirati kandidati kojima će biti dodjeljene ove dvije donacije.
  • Predsjednik VMO Kristijan Antolović  odriče se svoje mjesečne naknade u iznosu 650,00kn za rad VMO u korist izgradnje Doma za kulturu. Primjerom svog predsjednika poveli su se i članovi vijeća Stjepan Lisjak ,Klara Glavina ,Miljenko Cmrečak i Martin Novak koji su se također odrekli svoje naknade za prisustvovanje sjednicama u korist izgradnje Doma kulture.

Lijep primjer drugima i za svaku pohvalu.

Predsjednik GV Miljenko Cmrečak obavijestio je članove Vijeća o akcijama koje su u pripremi što se tiče Grada. Kao prvo kreće se u novo obilježavanje ulica s obzirom na dotrajalost dosadašnjih tabli , a ujedno će se kroz to obilježavanje i odrediti putokazi za sva važne kulturne , sakralne , sportske te sve objekte od važnosti za mještane.

Obnova spomenika Rudaru u parku, izgradnja etno kuće (preko fondova) , izgradnja vrtića  (Slatine) te zaštita imena serjonske maske Cimer kao i Vincekovog pohoda.

Očito da je novi VMO M.Središće ozbiljno shvatio svoj posao te se nadamo da će u dobroj suradnji sa gradonačelnikom D.Srpakom uspješno iznijeti program koji su si zadali. (Z. Rihtarec)