Milorad Pilipović zahvalio gradonačelniku pa rekao da prometni znakovi u ulici JB Tita izgledaju kao da su pobacani iz aviona

Na aktualnom satu zadnje sjednice Gradskog vijeća Grada Mursko Središće prvi za riječ javio se Milorad Pilipović (HSU). Na početku je zahvalio gradonačelniku Srpaku i njegovim ljudima što su veoma brzo reagirali na njegov prijedlog na prošloj sjednici, a koji se odnosio na prometne znakove i pješačke prijelaze u ulici Marka Kovača. Sve je napravljeno u roku od tjedan dana i sada je to super. No naveo je da mi Međimurci kada dobijemo prst, hoćemo cijelu ruku pa je dobio nekoliko upita građana kada će se to isto napraviti i u ulici Josipa Broza Tita gdje znakovi izgledaju kao da su pobacani iz aviona. Također je rekao da je prošao cijelim gradom i da je to slučaj samo u toj ulici.

Gradonačelnik Srpak odgovorio je da je to državna cesta i ako ima spornih mjesta to nije teško provjeriti te je zadužio voditelja Odsjeka za gospodarstvo da izvidi o čemu se radi.

Drugo pitanje koje je postavio Pilipović odnosilo se na već jednom postavljeno pitanje o parkiralištu kod ambulante koje se koristi i za školske potrebe pa onda pacijenti nemaju gdje parkirati jer je većinom puno.

Gradonačelnik mu je odgovorio da je to tako jer djecu u školu voze roditelji, na parkiralištu je premalo mjesta, a nije ga moguće zbog prostora ni proširiti. Probati će se dogovoriti s ravnateljem škole i bolnicom da se bar postave znakovi koji bi upućivali tko tu ima pravo parkirati.

Milorad Pilipović rekao je da je zadovoljan s takvim odgovorom.

(R. Tomanić, foto A. Jurak)