MILJENKO CMREČAK SAZVAO 9. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA – DONOSIMO DNEVNI RED

Na osnovu članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 33. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13)

S A Z I V A M

 1. sjednicu Gradskog vijeća Grada Mursko Središće, koja će se održati

dana 15.12.2014. godine (ponedjeljak)

s početkom u 17,00 sati u prostorijama Gradske vijećnice Grada Mursko Središće.

Nakon aktualnog sata i usvajanja zapisnika, za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

1.a) Prijedlog Odluke o III izmjenama i dopunama proračuna Grada Mursko Središće za 2014. godinu,

 1. b) Prijedlog Odluke o III izmjenama programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Mursko Središće za 2014. Godinu,
 2. c) Prijedlog Odluke o III izmjenama programa gradnje objekata komunalne infrastrukture na području Grada Mursko Središće za 2014. Godinu,
 3. d) Prijedlog izmjena Plana nabave Grada Mursko Središće za 2014. godinu,

 

2.a) Prijedlog Odluke o proračunu Grada Mursko Središće za 2015. godinu,

 1. b) Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada Mursko Središće za 2015. g.,
 2. c) Plan razvojnih programa za 2016. i 2017. godinu,
 3. d) Prijedlog Odluke o programu održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Mursko Središće za 2015. godinu,
 4. e) Prijedlog Odluke o programu gradnje objekata komunalne infrastrukture na području Grada Mursko Središće za 2015. godinu,
 5. f) Prijedlog Plana nabave Grada Mursko Središće za 2015. godinu,
 6. g) Prijedlog – Program javnih potreba u kulturi Grada Mursko Središće za 2015. godinu,
 7. h) Prijedlog – Program javnih potrebe u športu Grada Mursko Središće za 2015. godinu,

 

3.Prijedlog Zaključka – Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Mursko Središće,

 

4.Prijedlog Odluke o popisu i osnivanju Povjerenstva za popis imovine i obveza za 2014.g.,

 

5.a) Prijedlog Odluke o Planu, programu i načinu upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara na području Grada Mursko Središće,

 1. b) Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Mursko Središće za 2015. godinu,

 

6.a) Prijedlog Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja privredne zone Mursko Središće,

 1. b) Prijedlog Odluke o donošenju I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja gospodarske zone Brezje u Murskom Središću.

 

7.Prijedlog Odluke o prijenosu vlasništva nad imovinom bez naknade.

 

8.Prijedlog Odluke o imenovanju povjerenstva za međunarodnu suradnju s Općinom Narda,

(materijal po navedenim točkama u prilogu, obrazloženje – gradonačelnik Dražen Srpak).

Molim Vas da se sjednici obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon 370-771 (g. Bojan Bračko – referent za informiranje-administrator) ili 370-782 (g. Miljenko Štefanić – tajnik-pročelnik Ureda Grada).

S poštovanjem.PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

mr.sci. Miljenko Cmrečak, dr.med.vet.

vijece 2