MILJENKO CMREČAK SAZVAO 8. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA

Na osnovu članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 33. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13)

 

S A Z I V A M

8.  sjednicu Gradskog vijeća Grada Mursko Središće, koja će se održati

dana 12.11.2014. godine (srijeda)

s početkom u 17,00 sati u prostorijama Gradske vijećnice Grada Mursko Središće.

 

Nakon aktualnog sata i usvajanja zapisnika, za sjednicu predlažem sljedeći

 

DNEVNI RED:

 

1.         Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi Grada Mursko Središće,

2.         Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Mursko Središće, Peklenica, Križovec, Štrukovec, Hlapičina i Sitnice,

3.         Prijedlog Odluke o zaduženju,

4.         Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Mursko Središće,

5.         Izvješće gradonačelnika o radu za razdoblje od 01.01. do 30.06.2014. godine,

6.         Rasprava o dugovanjima – Sitnice,

           

            (materijal po navedenim točkama u prilogu, obrazloženje – gradonačelnik Dražen Srpak).

 

 

            Molim Vas da se sjednici obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon 370-771 (g. Bojan Bračko – referent za informiranje-administrator) ili 370-782 (g. Miljenko Štefanić – tajnik-pročelnik Ureda Grada).

 

S poštovanjem. PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA: mr.sci. Miljenko Cmrečak, dr.med.vet.