MILJENKO CMREČAK SAZVAO 4. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA

Na osnovu članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i članka 33. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/2009)

 

S A Z I V A M

4.  sjednicu Gradskog vijeća Grada Mursko Središće,

koja će se održati dana 03.12.2013. godine (utorak)

s početkom u 17,30 sati u prostorijama Gradske vijećnice Grada Mursko Središće.

 

Nakon aktualnog sata i usvajanja zapisnika, za sjednicu predlažem sljedeći

 

DNEVNI RED:

           

1.         a) Prijedlog Odluke o proračunu Grada Mursko Središće za razdoblje od 01.01. do 31.12.2014. godine,

b) Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada Mursko Središće za 2014. godinu,

c) Projekcije proračuna Grada Mursko Središće za 2015. i 2016. godinu,

d) Prijedlog – Plan razvojnih programa Grada Mursko Središće za razdoblje 2014. do 2016. godine,

e) Prijedlog Odluke o programu gradnje objekata komunalne infrastrukture na području Grada Mursko Središće za razdoblje od 01.01.2014. do 31.12.2014. godine,

f) Prijedlog Odluke o programu održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini na području Grada Mursko Središće,

g) Prijedlog – Plan nabave Grada Mursko Središće za 2014. godinu,

(materijal u prilogu, obrazloženje – gradonačelnik Srpak Dražen),

2.         Prijedlog Odluke o popisu i osnivanju Povjerenstva za popis imovine i obveza, (materijal u prilogu, obrazloženje – gradonačelnik Srpak Dražen),

3.         Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice Mursko Središće, (materijal u prilogu, obrazloženje – gradonačelnik Srpak Dražen),

4.         a) Izdavanje suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića  „Maslačak“ Mursko Središće,

b) Izdavanje suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića „Maslačak“ Mursko Središće, (materijal u prilogu, obrazloženje – gradonačelnik Srpak Dražen).

 

            Molim Vas da se sjednici obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon 370-771 (g. Bojan Bračko – referent za informiranje-administrator) ili 370-782 (g. Miljenko Štefanić – tajnik-pročelnik Ureda Grada).

S poštovanjem.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

 

mr.sci. Miljenko Cmrečak, dr.med.vet.