MILJENKO CMREČAK SAZVAO 3. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA

Na osnovu članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i članka 33. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/2009)

                                                                  S A Z I V A M

3.  sjednicu Gradskog vijeća Grada Mursko Središće,

koja će se održati dana 22.10.2013. godine (utorak)

s početkom u 17,30 sati u prostorijama Gradske vijećnice Grada Mursko Središće.

 

   Nakon aktualnog sata i usvajanja zapisnika, za sjednicu predlažem sljedeći

 

DNEVNI RED:

1.         Prijedlog Zaključka o usvajanju Godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića „Maslačak“ Mursko Središće za pedagošku godinu 2012/2013., (materijal u prilogu, obrazloženje – ravnateljica Spomenka Cilar), 

2.         a)   Odluka o dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Grada Mursko Središće,

b) Odluka o izmjenama Odluke o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Mursko Središće, (materijal u prilogu, obrazloženje – gradonačelnik Dražen Srpak),

3.         a) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama proračuna Grada Mursko Središće za razdoblje od 01.01. do 31.12.2013. godine,

b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama programa održavanja komunalne infrastrukture u 2103. godini na području Grada Mursko Središće,

c) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama programa gradnje objekata komunalne infrastrukture na području Grada Mursko Središće za razdoblje 01.01. do 31.12.2013. godine,(materijal u prilogu, obrazloženje – gradonačelnik Dražen Srpak),

4.         a) Odluka o dozvoljenom prekoračenju po poslovnom računu Grada,

b) Odluka o kratkoročnom zaduživanju Grada Mursko Središće, (materijal u prilogu, obrazloženje – gradonačelnik Dražen Srpak),

5.         Prijedlog odluke o imenovanju članova Socijalnog vijeća Grada Mursko Središće, (materijal u prilogu, obrazloženje – gradonačelnik Dražen Srpak),

6.         Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi Grada Mursko Središće, (materijal u prilogu, obrazloženje – gradonačelnik Dražen Srpak),

7.         Prijedlog Odluke o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u Križovcu, (materijal u prilogu, obrazloženje – gradonačelnik Dražen Srpak),

8.         Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku natječaja za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta – građevinski poslovi na području Grada Mursko Središće, (materijal u prilogu, obrazloženje – gradonačelnik Dražen Srpak),

9.         Odluka o razrješenje dužnosti ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice Mursko Središće, (materijal u prilogu, obrazloženje – gradonačelnik Dražen Srpak).

 

Molim Vas da se sjednici obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon 370-771 (g. Bojan Bračko – referent za informiranje-administrator) ili 370-782 (g. Miljenko Štefanić – tajnik-pročelnik Ureda Grada).

S poštovanjem.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

                                                                                                   mr.sci. Miljenko Cmrečak, dr.med.vet.