MILJENKO CMREČAK SAZVAO 21. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA MURSKO SREDIŠĆE

Na osnovu članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 33. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13)

S A Z I V A M

 1. sjednicu Gradskog vijeća Grada Mursko Središće, koja će se održati

dana 09.03.2017. godine (četvrtak) s početkom u 17,00 sati

u prostorijama Gradske vijećnice Grada Mursko Središće.

Nakon aktualnog sata i usvajanja zapisnika, za sjednicu predlažem sljedeći

 

DNEVNI RED:

 

 

 1. 1.
 2. a) Prijedlog Odluke o usvajanju godišnjeg obračuna proračuna Grada Mursko Središće za razdoblje 01.01. do 31.12.2017. godine (NAPOMENA: zbog opsežnosti, u prilogu je skraćeni oblik materijala, a potpuna verzija može se dobiti na uvid kod           pročelnice – Kraljić Marija),
 3. b) Prijedlog Izvješća o ostvarenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture na području Grada Mursko Središće za razdoblje 01.01. do 31.12.2016. godine,
 4. c) Prijedlog Izvješća o ostvarenju programa održavanja objekata komunalne infrastrukture na području Grada Mursko Središće za razdoblje 01.01. do 31.12.2016

 

 

 

 1. 2.
 2. a) Prijedlog Odluke o I izmjenama i dopunama proračuna Grada Mursko Središće za 2017. godinu, (NAPOMENA: zbog opsežnosti, u prilogu je skraćeni oblik materijala, a potpuna verzija može se dobiti na uvid kod pročelnice – Kraljić Marija),
 3. b) Prijedlog Odluke o I Izmjenama i dopunama programa gradnje objekata komunalne infrastrukture na području Grada Mursko Središće za razdoblje 01.01. do 31.12.2017. godine,
 4. c) Prijedlog Odluke o I izmjenama i dopunama programa održavanja objekata komunalne infrastrukture na području Grada Mursko Središće za razdoblje 01.01. do 31.12.2017.
 5. d) Prijedlog Odluke o I izmjenama i dopunama Plana nabave Grada Mursko Središće za 2017. godinu,

 

 

 

 1. 3. Prijedlog zaključka o usvajanju izvješća o popisu imovine i obveza Grada Mursko Središće za 2016. godinu,

 

 

 

 1. 4. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Mursko Središće,

 

 

 

 1. 5. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave – Grada Mursko Središće unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020

 

 

 

 

 1. 6. a) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu
 2. b) Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2017. Godinu

 

 

 

 1. 7. a) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti i potpisivanju Pisma namjere o suradnji na provedbi Projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Mursko Središće“,
 2. b) Prijedlog Odluke o potpisivanju ugovora o partnerstvu na projektu „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Mursko Središće“
 3. c) Prijedlog Odluke o potpisivanju ugovora o sufinanciranju projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Mursko Središće“

 

 

 

 1. 8. Prijedlog Odluke o imenovanju tri člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Maslačak“ Mursko Središće

 

 

 

 1. 9. Prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Maslačak“ o donošenju Odluke o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića „Maslačak“ Mursko Središće

 

 

 

 1. 10. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Mursko Središće za 2016. godinu,

 

 

 

 1. 11. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje 01.07.2016. godine do 31.12.2016. godine.

 

 

 

            (materijal po navedenim točkama u prilogu, obrazloženje – gradonačelnik Dražen Srpak).

Molim Vas da se sjednici obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon 370-771 ili 370-782 (g. Miljenko Štefanić – pročelnik Ureda Grada ili gđa. Dolores Vrtarić – voditeljica Odsjeka za opće društvene djelatnosti, turizam, europske integracije i protokol ).

S poštovanjem.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

mr.sci. Miljenko Cmrečak, dr.med.vet.