MILJENKO CMREČAK SAZVAO 19. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA

Na osnovu članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 33. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13)

S A Z I V A M

  1. sjednicu Gradskog vijeća Grada Mursko Središće, koja će se održati

dana 04.11.2016. godine (petak) s početkom u 17,00 sati

u prostorijama Gradske vijećnice Grada Mursko Središće.

Nakon aktualnog sata i usvajanja zapisnika, za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

 

 

  1. 1. Rasprava i usvajanje zaključka o otvaranju ispostave hitne medicinske pomoći u Murskom Središću,

 

 

  1. 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Mursko Središće za 2016. godinu,

 

 

  1. 3. Prijedlog Odluke o imenovanju ulice u Gospodarskoj zoni „Brezje“

 

 

  1. 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama i jedinstvenoj bazi – registru nerazvrstanih cesta, (NAPOMENA: zbog opsežnosti, u prilogu je skraćeni oblik materijala, a potpuna verzija registra može se dobiti na uvid kod pročelnika – Miljenko Štefanić, ili referenta – Bojan Bračko),
  1. 5. Prijedlog Odluke o deponiranju slobodnih novčanih sredstava.

 

 

 

            (materijal po navedenim točkama u prilogu, obrazloženje – gradonačelnik Dražen Srpak).

Molim Vas da se sjednici obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon 370-771 (g. Bojan Bračko – referent za informiranje-administrator) ili 370-782 (g. Miljenko Štefanić – tajnik-pročelnik Ureda Grada).

S poštovanjem.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

mr.sci. Miljenko Cmrečak, dr.med.vet.v.r.