MIJENJATI ĆE SE GRANICE PEKLENICE I KRIŽOVCA – MILJENKO CMREČAK SAZVAO 5. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA

Na osnovu članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 33. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13)

 

S A Z I V A M

5.  sjednicu Gradskog vijeća Grada Mursko Središće, koja će se održati dana 11.03.2014. godine (utorak)

s početkom u 17,00 sati u prostorijama Gradske vijećnice Grada Mursko Središće.

 

Nakon aktualnog sata i usvajanja zapisnika, za sjednicu predlažem sljedeći

 

DNEVNI RED:

 

1.       Izvješće gradonačelnika o radu za razdoblje 24.05.2013. do 31.12.2013. godine, (materijal u prilogu, obrazloženje – gradonačelnik Srpak Dražen),

2.       Rasprava o problematici teretnog prometa na području Grada Mursko Središće, (materijal u prilogu, obrazloženje – gradonačelnik Srpak Dražen),

3.      a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Grada Mursko Središće za 2014. godinu,

         b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Plana nabave Grada Mursko Središće za 2014. godinu,

         c) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. g.,

         d) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2014. g.,

         e) Prijedlog Programa javnih potreba u športu Grada Mursko Središće za 2014. godinu,

         f) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Mursko Središće za 2014. godinu,

         (materijal u prilogu, obrazloženje – gradonačelnik Srpak Dražen).

4.       Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne samouprave Međimurske županije, (materijal u prilogu, obrazloženje – gradonačelnik Srpak Dražen),

5.       Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama, (materijal u prilogu, obrazloženje – gradonačelnik Srpak Dražen),

6.       Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice Mursko Središće, (materijal u prilogu, obrazloženje – gradonačelnik Srpak Dražen),

7.       Prijedlog Izmjene Odluke o prodaji građevinskog zemljišta unutar Gospodarske zone „Brezje“, (materijal u prilogu, obrazloženje – gradonačelnik Srpak Dražen),

8.       Prijedlog Odluke o izmjeni granica naselja Peklenica – Križovec, (materijal u prilogu, obrazloženje – gradonačelnik Srpak Dražen),

9.      Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna:

         – Detaljnog plana uređenja Gospodarske zone „Brezje“

– Detaljnog plana uređenja Privredne zone „Mursko Središće“ (materijal u prilogu, obrazloženje – gradonačelnik Srpak Dražen),

10.     Prijedlog dopuna Odluke o imenovanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Grada Mursko Središće, (materijal u prilogu, obrazloženje-gradonačelnik Srpak Dražen),

11.     a) Prijedlog Odluke o smanjenju utvrđenog komunalnog doprinosa – ulica Sitnice,

          b) Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Grada Mursko Središće, (materijal u prilogu, obrazloženje – gradonačelnik Srpak Dražen),

12.     Prijedlog Odluke  o imenovanju Povjerenstva za preimenovanje i imenovanje novih ulica, (materijal u prilogu, obrazloženje – gradonačelnik Srpak Dražen),

13.     Prijedlog Odluke o imenovanju odbora, (materijal u prilogu, obrazloženje – gradonačelnik Srpak Dražen),

14.    a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića „Maslačak“ – davanje suglasnosti,

         b) Prijedlog Odluke o osnivanju podružnice DV „Maslačak“ u Peklenici,

         (materijal u prilogu, obrazloženje – gradonačelnik Srpak Dražen).

15.     Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Mursko Središće, (materijal u prilogu, obrazloženje – gradonačelnik Srpak Dražen).

 

Molim Vas da se sjednici obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon 370-771 (g. Bojan Bračko – referent za informiranje-administrator) ili 370-782 (g. Miljenko Štefanić – tajnik-pročelnik Ureda Grada).

 

S poštovanjem.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

 

mr.sci. Miljenko Cmrečak, dr.med.vet.