Međunarodni dan starijih osoba – SDP poziva građane da im pomognu i tako povećaju kvalitetu njihovog života

Međunarodni dan starijih osoba obilježava se od 1991. svake godine 1. listopada, kako bi se države potaknule da starijim članovima osiguraju zadovoljenje njihovih potreba i omoguće im sudjelovanje u društvu u skladu s njihovim fizičkim i intelektualnim sposobnostima, te kako bi se provodili nacionalni strategijski programi u domeni aktivnog zdravog starenja.

Na temelju odabranih načela Ujedinjenih naroda o skrbi za starije ljude starijima je potrebno omogućiti:

 • dostupnost kvalitetne zdravstvene i socijalne skrbi, gerontološke i gerijatrijske zaštite zdravlja starijih;
 • život u sigurnoj sredini kroz osiguranje dohotka, obiteljske podrške i potpore zajednice, socijalnih i zakonodavnih službi, te kroz samopomoć;
 • pravo na rad ili pristup drugim aktivnostima kojima bi se osigurao dohodak;
 • provođenje reforme mirovinskog sustava kako bi se omogućilo sudjelovanje u odlučivanju kada i prema kojem rasporedu će ići u mirovinu ovisno o funkcionalnoj sposobnosti i osiguranjem produljenja zdravog radnog vijeka;
 • pristup odgovarajućim obrazovnim programima i programima obuke za stjecanje različitih novih vještina i znanja;
 • život u vlastitom domu što je duže moguće, što podrazumijeva razvoj izvaninstitucijske skrbi za starije, a kada nastupi bolesno starenje nužno je osigurati gerijatrijsku zdravstvenu njegu i dostupnost ustanova za starije i nemoćne;
 • neometan pristup zdravstvenoj skrbi koja će im omogućiti održavanje i postizanje najbolje moguće razine tjelesnoga, društvenog i emotivnog blagostanja, te spriječiti ili odgoditi početak bolesti;
 • korištenje odgovarajuće razine institucionalizirane skrbi kojom bi im se osigurala zaštita, rehabilitacija te socijalni i društveni poticaji u humanoj i sigurnoj sredini;
 • ostvarivanje ljudska prava i temeljnih sloboda tijekom boravka u bilo kakvoj ustanovi za skrb, liječenje ili prihvat starijih ljudi, uključujući cjelovito poštivanje njihovih potreba, vjerovanja, dostojanstva i privatnosti, kao i prava na odlučivanje o vlastitoj skrbi i kvaliteti življenja;
 • pristup kulturnim, obrazovnim, duhovnim i rekreacijskim sredstvima društva u kojem žive, uz mogućnost ostvarenja cjelovitog razvitka vlastitih potencijala;
 • dostojanstven i siguran život, uz zaštitu od izrabljivanja, nepovoljnih ugovora o uzdržavanju, te tjelesnog i duševnog zlostavljanja;
 • sigurnost da će se s njima postupati pošteno bez obzira na dob, rasnu ili etničku pripadnost, invaliditet ili drugi status.

Zdrave, aktivne starije osobe važan su resurs svojim obiteljima, zajednici, društvu i ekonomiji. Društvo mora ukloniti sve stereotipe i predrasude o starenju.

Na današnji dan u Hrvatskom saboru održana je konferencija za medije na navedenu temu na koju su govorili zastupnici SDP-a: predsjednik Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Davorko Vidović, predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Renata Sabljar-Dračevac i članica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Andreja Marić. Najavljena je priprema SDP-ovog zakonskog prijedloga za uvođenje institucije Pravobranitelja za starije osobe.

Pozivamo sve naše sugrađane da pomognu svojim bližnjima, susjedima, prijateljima, nemoćnima, starijima, kao bismo im povećali kvalitetu života, spriječili obolijevanje, komplikacije bolesti, ublažili samoću, te kako bismo im bili stalna podrška, ne samo na Međunarodni dan starijih osoba, već svakodnevno.

 

Savjet za zdravstvo i socijalnu politiku SDP-a Međimurske županije